Jemen

Varför just Jemen? Varför väljer man att gå in militärt i Jemen? Någonting vi inte har sett like av egentligen, i något av de arabiska ländernas fall, utom ett; Bahrain!