Ljus

I mörkret finns inget ljus, varför man i mörker inte kan se. För att ett föremål skall synas måste det därför sända ut ljus. Seendet grundar sig således på att ljus som kommer från olika föremål, träffar ögat och ger upphov till en synförnimmelse.

Vissa föremål som solen, lampor, stearinljus och dyl. producerar själva ljus. Dessa föremål syns, fastän det annars är mörkt. De flesta föremål producerar dock själva inte ljuset utan de reflekterar det ljus som träffar dem. Dessa föremål syns bara, då ljus från annat håll träffar dem.

Ljuset kan vara svagt eller starkt och kan därför sägas ha en styrka. Styrkan hos en lampas eller en annan motsvarande ljuskällas belysning beror på avståndet till ljuskällan.

Då människan tillhör kategorin föremål som inte själva producerar ljus, kan det sägas att hon är i behov an en ljuskälla för att synas?

Så vilket ljus reflekterar du, hur starkt ljus utstrålar du egentligen idag och vad är din ljuskälla?