Hans(A) liv och insats

Imam Ridha(A) spelade en signifikant roll i utbildandet av muslimer och speciellt genom sitt uppförande gav Imam Ridha(A) sina efterföljare otaliga lärdomar. Imamen(A) hann uppleva en kort period under styret av Harun Rashid som hade mördat hans fader, Imam Kadhim(A). Harun Rashid försökte även mörda Imam Ridha(A) men misslyckades.

Efter Haruns död, slogs hans söner, Amin och Mamoon, om makten. Mamoon gick vinnande ur denna strid och Amin blev dödad. Omedelbart efter Mamoon blivit kalif (kejsare) var han enligt en tradition, startad av Muawiya, tvungen att utse sin efterträdare.

Mamoon tillkallade Imam Ridha(A) till hans huvudstad Marw, genom att skicka en budbärare till Medina. Denne budbärare skulle följa en specifik väg tillsammans med en säkerhetsstyrka. Vägen han valde var inte den vanliga vägen till Medina, utan en väg förbi områden där många ”Shiiter” (anhängare av Ahlul-Bayt(A)) var bosatta.

På vägen kom det fram till en stad som kallas för Nishapur. Stadens invånare och rättslärda bad Imam Ridha(A) att berätta en hadith. Imamen relaterade till följande hadith, som kallas för ”Guldkedjans” hadith: ”Min fader Imam Kadhim(A) berättade för mig från sin fader Imam Sadiq(A), från hans fader Imam Baqir(A), från hans fader Imam Sajjad(A), från hans fader Imam Hossein(A), från hans fader Imam Ali(A) sägandes: ”Min kära son, min ögonsten, Guds Profet Mohammed(S) sade en gång till mig, att Jibrail(A) berättat för honom från sin Herre följande hadith, ”ordet (Kalima) av LA ILAHA ILALLAH är min fästning; vem som än säger detta ord tillträder min fästning; och den som tillträder min fästning är skyddad från mitt straff”. De som skrev ned denna hadith räknades till tjugo tusen människor.

Människor började genast recitera detta Kalima då Imamen(A) sträckte upp sin hand och fortsatte: ” Ja, detta Kalima (ord) är Allah(SWT) fästning. Den kommer att ge er en förträfflig säkerhet men endast under en förutsättning och det är att ni lyder och följer oss – de heliga Imamerna(A) av vår heliga Profet Mohammad(S) avkomma.

När de senare nådde staden Marw, tvingade Mamoon Imam Ridha(A) att acceptera hans krav att bli hans efterträdare. Imam Ridha(A) accepterade detta motvilligt.