Välsignad stjälk

Stark och stadig i Gudstro
Ödmjuk mot Guds tjänare
Profetisk moral och anda utmärker
Sannerligen Profetens(S) ögonsten

 

Hushållssysslorna:

Fatima Zahras(A) liv var väldigt enkelt. Hon gjorde i ordning mat för sin make och sina barn och hon tillagade oftast bröd gjort av vetekorn eller havre som hon själv malt för hand. Golvet brukade hon sopa med sina bara händer och hon vävde tyg som hon sedan gjorde kläder av till sin familj. Hennes man Imam Ali(A) brukade även ofta hjälpa till med hushållsarbetet.

 

Paret levde tillfredställda från all jordisk förnöjelse. Imam Ali(A) har sagt: ”Profeten(S) kom en gång hem till oss medan Fatima Zahra(A) höll på att baka bröd och jag hjälpte till med att sorterar olika linser. Profeten(S) sade då: ’Åh Abul Hassan (Imam Ali(A)), hör på vad jag säger då jag inte säger annat än det som Allah(SWT) vill.  Allah(SWT) tillskriver den man som hjälper sin fru med hushållssysslorna belöningen av ett års dyrkan och fasta, sedan multiplicerar Han det med så många hårstrån han har på kroppen. Och Allah(SWT) tillskriver honom den belöning som Han tillskriver den rättfärdige och tålmodige.