Välgörenhetens makt

Profeten Mohammad(S) använde de bästa metoderna för predikan för att vägleda nationen och det attraherade deras hjärtan. Han var fredens och vänlighetens Sändebud i det personliga och sociala aktiviteterna. Han siktade alltid på människornas hjärtan. Faktum är att hans goda uppträdande och fredliga tillvägagångssätt med människorna var bland hans framgångsrika metoder för att attrahera människor och erövra deras hjärtan.

Historiker berättar att det en dag kom en beduin bland araberna till Profeten(S) och bad honom om pengar. Allahs Sändebud(S) gav honom lite pengar och frågade sedan mannen: ”Har jag gjort dig en tjänst?” Mannen svarade: ”Nej! Du gjorde mig ingen tjänst och inte heller gjorde du något gott.”

Muslimerna blev arga och bestämde sig för att bestraffa mannen för hans oförskämda uppträdande. Allahs(Swt) Sändebud(S) bad dem att låta mannen vara ifred. Sedan gick Profeten(S) hem och skickade någon efter beduinen. När beduinen kom till Profeten(S) så fick han lite mer pengar varav Profeten(S) frågade: ”Har jag gjort dig en tjänst?” Araben svarade: ”Sannerligen! Må Allah belöna dig”.

Profeten(S) sade till mannen: ”Tidigare sade du de förolämpanden orden till mig inför mina följeslagare så de blev arga på dig. Om du vill kan du komma nu och säga samma sak som du sa till mig nyss framför de för att deras ilska ska försvinna.” Araben accepterade att göra det.

Profeten(S) vände sig till sina följeslagare och sade: ”Den här arabiska mannen sade dessa ord och jag gav honom lite mer pengar. Han är nöjd nu.” Han frågade sedan mannen: ”Är det inte så?” Mannen svarade: ”Naturligtvis! Må Allah belöna dig.”

Då sade Profeten(S): ”Historien om denna mannen och mig är lik den om kamelen som hade flytt i panik. Folket sprang efter kamelen för att fånga den men ju mer de försökte desto längre bort flydde kamelen. Kamelens ägare skrek: ”Gå bort! Lämna mig ensam med min kamel; för jag är vänligare mot den och känner till dess tillstånd bättre än er.” När folket lämnade kamelen så tog ägaren upp lite gräs och gav det till kamelen som blev tam…”

Hade jag inte stoppat er när den här mannen förolämpade mig med de orden så hade ni kanske dödat honom och han hade gått till helvetet (1).

Denna incident och många andra exempel från Profetens(S) liv visar attraktionen i människornas hjärtan gentemot det goda uppträdandet och uppförandet av Profeten(S) vilket var en av de stora orsakerna till deras dragning mot Islam och propagerandet av den här religionen i världen. Med samma analogi så har Allah(Swt) avvägt vänlighet och barmhärtighet som en av huvudkaraktären hos mänskligheten i den heliga Koranen där Han säger: ” I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig”…(2).


(Ovan är ett urval tagen från ”A brief look into the history of the Messenger of Allah (PBUH&HP)” av Ayatollah Karimi Jahrumi)

(1). Al-Mahajjah al-Bayda’, vol. 4, s. 149
(2). Den heliga Koranen 3:159