Den perfekta människans egenskaper

En perfekt människa är en som är perfekt ur alla aspekter och som kan föregå som ett gott föredöme för hela mänskligheten. En perfekt människa är den som omfattar alla goda egenskaper inom sig som individ och även lyckas lära och leda andra på stigen. En perfekt människa är den vars tal och handling är ett, vars ord strömmar från Sanningens Källa och vars stig inte skiljer sig ens för ett ögonblick från Sanningen; må vi alla lyckas i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) se och följa stigen av Sanning inshaAllah!