Vad vill Gud säga oss?

Det berättas att en dag kom en person till Profeten(S) och frågade om hans följeslagare och bad honom berätta. Profeten(S) började berätta om flera av sina följeslagare. Personen frågade: hur kommer det sig att du inte nämner Ali. Profeten(S) svarade: du frågade om följeslagare; Ali är mitt nafs! Ändra din fråga och fråga om mitt nafs så berättar jag om Ali.

 

Idag var det årsminnet av Mubahala dagen, en av de speciella dagarna då Gud visar Ahl al-Baits(A) ställning och betonar det med Sina ord i den heliga Koranen:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

”Så vem än argumenterat mot dig i detta efter vad som kommit dig till del utav kunskapen, så säg [till dem]: kom [låt oss] kalla våra söner och era söner och våra kvinnor och era kvinnor och oss själva och er själva, sedan vi vädjar, så låter vi Guds förbannelse vara över de som ljuger.” (den heliga Koranen 3:61)

Det är i denna vers och i samband med denna händelse som Imam Ali(A) anges vara Profetens(S) nafs. Men det finns fler hårfina detaljer inbäddade i denna vers.

Notera att Profeten(S) säger: ”… så låter vi Guds förbannelse vara över dem som ljuger.” Guds förbannelse över de som ljuger sker alltså via dem. Det i sig visar wilayat av Ahl al-Bait(A) samt att Guds vilja sker via Hans Wali.

Det andra är att de som förbannelsen ska kallas över, refereras det till som ”de som ljuger”. Har man ingenting att meddela så har inte ljugande någon betydelse. Står man och bara tittar på som åskådare så kan man inte vara ljugande. Med andra ord hade båda sidor kommit med ett meddelande/kungörelse och förbannelsen skulle sändas mot dem av dessa som ljög. Det innebär att utöver Profeten(S) har Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) något att meddela…

 

Det är också en dag som idag då Imam Ali(A) skänkte sin ring, medan han var i rokoo’, till den behövande som kommit in i moskén och bett om hjälp men ingen hade hjälpt. Det var då Gud sände versen:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

”Sannerligen är er Wali (förmyndare och ledare) Gud och Hans Sändebud och de vilka antagit tron; vilka upprätthåller bönen och kommer med zakat (allmosa) och det medan de är i rokoo’ (bugande i bön)” (den heliga Koranen 5:55)

 

Det är också i dessa dagar som surah al-Insans inledande verser nedsändes då Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) fastade i tre dagar. Ena dagen efter den andra knackade vid iftar en behövande på dörren och bad dem om hjälp. I varje dag skänkte dem det enda de hade till iftar för Guds skull.

 

Det är intressant hur månaden Thul Hijja samlar flera av Ahl al-Baits(A) stora dagar, där i synnerhet Imam Alis(A) wilayat betonas och Ahl al-Baits(A) ställning uppdagas.

Allt detta ledde till att en fråga dök upp:

Hur kommer det sig att den månad där Gud låtit obligatorisk Hajj infalla, innehåller de viktigaste händelserna som relaterar till wilayat? Råkar det bara vara så eller säger Gud oss något?

Hur kommer det sig att besvarande av Guds kall, muslimernas samling i endräkt, kretsande kring Hans Hus Ka’ba, löpandet av sträckan mellan Safa och Marwa, avståndstagande från Shaitan samt offrande och underkastelse inför Gud samlas parallellt tillsammans med Ghadir, Mubahala, ”er Wali är Gud och Hans Sändebud och de troende som skänker medan i rokoo’”, surah al-Insan?

Vad vill Gud säga oss med detta?

Allahomma ajjel le waliyyek al-faraj