Vad vet vi om vår Imam(A)?

Imam Baqir(A) är vår enda Imam(A) som från både far och mors sida är Alawi och Fatemi – hans far Imam Sajjad(A) och hans mor dotter till Imam Hassan(A). Imamens(A) tillkallsnamn Baqir stod för Baqir al-’oloom som innebär den som klyver upp kunskap och Imam Baqir(A) var den visaste i sin era.

Imam Baqir(A) är den Imam(A) som Profeten(S) sände en speciell hälsning till via Abu Ayyoub Ansari(RA).

Imam Baqir(A) skådade Ashura-händelserna med egna ögon och var på den tiden ett 5-årigt barn.

Men vad mer vet vi om vår Imam(A)?

Vet vi att Imam Baqirs(A) familj skyddade honom mycket för att fienderna inte skulle lyckas förgifta honom med mat? Och därför såg fienderna till att sätta förgiftade tyglar på Imamens(A) häst så att Imamen(A) skulle förgiftas via huden?

Vet vi att Imam Baqir(A) dödades vid en tid då hans shia hade lämnat Medina för att uträtta Hajj? Och att Hisham ibn AbdelMalik, dåtidens tyrann, utnyttjade tillfället för att verkställa sin plan?

Vet vi att Imam Baqir(A) var den enda Imamen(A) som såg till att det skulle hållas årsminne för hans martyrskap i tio år efter honom, för att på så vis låta förtrycket som begicks bevaras i historien?

Vet vi att Imam Baqir(A) är den enda Imam(A) på vars martyrskaps årsminne, befinner sig ingen av hans shia i Baqi’ och alla är på väg till ’Arafat? Och att natten till hans martyrskap passerar förbi folktomt och i tystnad?

Bör vi inte fälla tårar över denna förtryckta Imam(A) i natt och be honom medla för oss och för påskyndandet av vår tids Imams(AJ) ankomst

Vår tids Imam(AJ) som också är ensam utan hans shia som omger honom…

صَلَّ اللهُ عَلَيک يا أبا جَعفَر يا مُحَمَّد بنِ عَلي أیُّهَا البَاقِر يا بنَ رَسُولِ الله يا حُجَّةَ اللهِ عَلی خَلقِه یا سَيِّدَنا وَ مَولانا إنّا تَوَجَّهنا وَ استَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ إلی الله وَ قَدَّمناکَ بَينَ يَدَي حاجاتِنا يا وَجِيهاً عِندَ الله إشفَع لَنا عِندَالله

Salla-Allah ’alay ya Aba Ja’far ya Mohammad ibn Ali ya ibn RasoolAllah ya HojjatAllah ’ala khalqeh ya sayyedana wa mawlana enna tawajjahna wa estashfa’na wa tawassalna bek-a ela Allah wa qaddamnak-a bayn-a yaday hajatena; ya wajihan ’end-a-Allah eshfa’ lana ’end-a-Allah

Gud sände Sina välsignelser över dig O Aba Ja’far O Mohammad ibn Ali O Baqir O Guds Sändebuds(S) son O Guds Hujja över Hans skapelser O vår herre och ledare, vi riktar oss till dig och ber via din medling och vädjar via dig till Gud och för fram dig i våra förfrågande händer; O du med ställning hos Gud, medla för oss hos Gud