Vad säger detta oss?

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ

”Och [detta är] ett kungörande från Gud och Hans Sändebud till människor på dagen av den Stora Hajj att sannerligen är Gud frånsäger sig avgudadyrkarna, och [likaså är] Hans Sändebud…” (den heliga Koranen 9:3)

 

Idag är det en stor dag; dagen då alla som besvarat Guds kall och tagit sig till Hajj, samlas i ’Arafa-öknen. Alla som ett – iklädda en likadan vit klädsel likt den man sveps i när man dött och utan någon skillnad mellan gammal och ung, rik och fattig, regenter och medborgare. Avskalat ner till att endast vara en människa med ett hjärta.

En dag då Gud bara väntar på Sina tjänare att återvända, bli rena och pånyttfödda. Med kortaste bön och erkännande under bar himmel, med duaa och minsta rinnande tår och brutna hjärta; Gud vill bara förlåta och omfamna Sin bortsprungna tjänare som återvänt hem. Och var vi än befinner oss kan vi vara denna tjänare som kommit med sitt skadade hjärta till Sin Herre som är den Enda som kan hela det.

Och hur är det då att Guds Wali, vår tids Imam(AJ), säkerligen finns där mitt bland hujjaj? Vad säger det till oss? Är det annat än att Gud i Imamens(AJ) välsignelse tar emot hela bunten? Är det annat än att rikta oss till linan som vi ska fatta tag i och kretsa kring, i varje plats och i varje tid, dag som natt och i vilket tillstånd vi än befinner oss?

 

Och hur är det att Imam Hossein(A) bryter sin Hajj på ’Arafa-dagen och lämnar Mecka?

Hur är det att Imam Hossein(A) på ’Arafa-dagen reciterar denna vackra djupa duaa och tar avsked? Hur är det att hans tårar öser som vårregn när han reciterar: O Gud, låt mig frukta Dig och företa sådan vördnad inför Dig att det är som att jag ser Dig?

Hur är det att Imam Hosseins(A) utsända sändebud Moslim ibn ’Aqil(A) når martyrskap på ’Arafa-dagen?

 

Hur är det att Ashura får sin officiella start på denna dag? Hur är det att avståndstagande och uppresning mot förtryck tar sig ett kliv idag?

Vad säger allt detta oss? Vad säger det om vår plikt? Vad gör vi för att följa deras spår? Vad gör vi i vår vardag för avståndstagande och motarbetande av det förtryck som begås mot människor runtom världen?

 

Det finns mycket att reflektera kring denna dag och kring våra eid-dagar som inleds i eid Fitr och fortsätter till eid Qorban och mynnar ut i Eid Ghadir.

 

Syskon, på denna dag höjer vi våra händer mot himlen med en salawat och ber Gud vid Hans Wali att förena oss med Hans Wali och göra oss redo för att motta vår väntade Imam(AJ) snart inshaAllah!