Väntan

Imam Ali(A) sade: ”Förbered er för befrielsen (faraj), och vänta på den, samt bli inte hopplösa från Guds nåd i denna väg, eftersom den bästa handlingen hos Allah(SWT) är väntan på befrielsen (faraj) och förberedelse för Imam Mahdis(AJ) återkomst.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 123]

Under väntans tid, förbereder tron (iman) och handlingarna (a’mal) människan och bevarar henne i förberedelsens tillstånd. Om dessa förberedelser inte är baserade på tre olika pelare, nämligen kännedom (ma’refa), kärlek (hob) och handling (’amal) kommer inte det att vara till någon nytta vid återkomstens tidpunkt. Snarast tvärtom, det förekommer av vissa återberättelser att sådana personer kan stå på fiendernas och motståndarnas sida vid återkomsten, och andra som har verkat svaga vara av hans(AJ) vänner och följeslagare pga. den förberedelsen de har gjort under väntans period. [Al-Ghaybah al-Na’mani, s. 424]