Vem var Imam efter Imam Askari(A)?

På fredagskvällen träffades gruppen vid ingenjören Madanis hus. Lektionen inleddes formellt med ett påstående av Dr Jalali.

Dr Jalali: Jag har hört att Imam Askari (A), inte alls hade någon son.

Mr Hoshyar: Det finns flera metoder för att bevisa att Imam Askari(A) hade en son. Många traditioner rapporterades på uppdrag av Profeten Mohammad(S) och Imamerna(A). Det berättades att Imam Askari(A) kommer att ha en son som kommer att återvända för att starta en allomfattande reform efter en lång tid av frånvaro. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet. Om ni minns, har vi nämnt en lista med hadither(återberättelser) i föregående diskussion. Där är det bekräftat att Imam Mahdi(AJ) blir den nionde ättlingen till Imam Hossein(A) och att Imam Mahdi(AJ) kommer att bli den sjätte ättlingen till Imam Sadiq(A). Han kommer att bli den femte ättlingen till Imam Kadhim(A), den fjärde ättlingen till Imam Ridha(A), den tredje ättlingen till Imam Muhammad Jawad(A) osv.

(B) I flera traditioner berättas det att Imam Mahdi(AJ) kommer att vara son till Imam Askari(A). Saqr son till Abi Dalf, berättade att han hörde Imam Hadi(A) säga:

Imamen efter mig är min son Imam Askari(A), efter honom är det hans son Imam Mahdi(AJ), som kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet, efter att den är fylld med orättvisor och förtryck.[1]

(C) I ett antal hadither rapporter Imam Askari(A) har informerats om att Imam Mahdi(AJ) kommer att vara hans son och att huset av Imamen(AJ) och Profeten(S) är beskyddade från lögner och synder. Följande är en tradition i samband med Muhammad son till Uthman, den andra ställföreträdare för den tolfte imamen, under den korta fördoldhet, ghaybat-i sughra, som fick det från sin far, den första ställföreträdaren:

Jag var i närvaro av Imam Askari(A) när någon bad honom angående om hadithen, som hänförde sig från hans förfäder, nämligen:” Jorden kommer aldrig att annulleras av hujjat, Guds bevis, och den som dör utan att erkänna tidens Imam(AJ), kommer att dö en död av ignorans. ”Imamen(A) svarade: ”Ja, det är verkligen frågan som är tydligt och verkligt som dagsljus.” Personen fortsatte att fråga: ”Vem är hujjat och imam efter dig?” Han(A) sade: ”Efter mig är hujjat och imam son, Imam Mahdi(AJ). Alla som dör utan att tacka honom(AJ) kommer att dö av ignorans. Var medveten om att min son kommer att gå i fördoldhet. Folket, på grund av detta, förvirring kommer att upplevas. De som är otrogna kommer att förgås, medan de som fastställt tidpunkten för hans återkomst, kommer att yttra lögn. När den tiden av hans(AJ) fördoldhet tar slut, kommer han att starta en revolution. Jag ser de vita flaggorna vajande över Imamens(AJ) huvud i Najaf . ”[2]

(D). Imam Askari(A) informerade ett antal av hans nära följeslagare om hans son födelse. Följande är några av dessa traditioner:

 1. En annan nära medarbetare till imamerna, Ahmad son till Ishaq hörde att Imam Askari(A) säga:” Tack Allah(SWT – subhanah-o wa ta’ala – glorifierad och upphöjd äro Han) för att Han(SWT), inte tog bort mig från denna värld utan att visa mig min efterträdare. Imam Mahdi(AJ) ligger närmast till Profeten(S) i hans egenskaper och karaktär. Gud kommer att hålla Imamen(AJ) för en tidsperiod i fördoldhet och Hans(AJ) återkomst kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet. ”[4]
 2. Ahmad son till Hasan son till Ishaq Qummi rapporterade: När den rättfärdiga efterföljaren av Imam Askari(A) föddes, skickades ett brev från Imam Askari(A) till Ahmad son till Ishaq. Imamen(A) hade skrivit: ”Jag har fått en son. Behåll detta brev i hemlighet, eftersom jag inte kommer att avslöja denna nyhet förutom för mina närmaste följeslagare och anhöriga.” [5]
 3. Ahmad son till Ishaq, berättar att han en dag var med Imam Askari(A) när denne frågade honom: ”Ahmad, vad säger du om den frågan, där människor har fallit i tvivel?” Han sade: ”När ditt brev meddelade om din sons födelse anländer till oss alla, det vill säga män, kvinnor, barn, gamla och unga, då blev sanningen uppenbar och vi trodde på vad ni framfört till oss.” Imamen sade: ”Vet ni inte att jorden inte existera utan Guds bevis på det?” [6]
 4. Abu Jafar Muhammad son till Uthman Amri, den andra ställföreträdaren till Imamen(AJ). Han berättade när Imamen(AJ) föddes, så frågade Imam Askari(A) efter Abu Amr, Uthman, hans far och den förste biträdande till Imamen(AJ). När han kom, så sade Imamen Askari(A) till honom: ”Köp tusen fålla av bröd och tusen fålla kött och fördela den bland Bani Hashim, ättlingar till Hashim – Profetens(S) farfars far. Se till också att några får offras för min nyfödda sons huvudrakningsceremoni, aqiqa . ”[7]

Alla dessa traditioner framhäver tillräckliga bevis att Imam Askari(A) fick en son.

De som såg Imamen(AJ) när han var liten

Dr Jalali: Hur kan det vara möjligt att en person kunde ha en son, och ingen i världen skulle vetat om honom? Dessutom, hur kan det vara så att fem år passerar och han förblir okänd? Bodde Inte Imam Askari(A) i Samarra? Fick inte han besök av någon? Kan man tro, att den enda rapporten om förekomsten av den nyfödde sonen till Imamen(A) kom från Abu Amr Uthman son till Said?

Mr Hoshyar: Även om det var glasklart från början, att under de omständigheter som rådde i Samarra, under abbasiderna tid skulle födelsen till Imam Askaris(A) son hållas hemligt. Det fanns de pålitliga följeslagare och släktingar som hade sett barnet och hade vittnat om Hans(AJ) närvaro. Låt oss granska några rapporter om detta:

 1. Bland dem som var närvarande vid födelsen av Imame Mahdi(AJ) och som rapporterade händelsen i detalj var, Hakima Khatun, dotter till Imam Jawad(A) och faster till Imam Askari(A). Historien i korthet är återberättat av henne på följande sätt:

En dag besökte jag Imam Askari(A) hus. På natten, som råkade vara den 15:e natten till Sha’ban 255 efter hijra eller 29:e juli, år 870, då jag ville återvända till mitt hem, sade Imam(A): ”Faster, stanna hos oss i kväll, för Guds vän och min efterträdare kommer att födas i natt. Därför började jag titta på Imamens(A) fru Sawsan för att se om det fanns några tecken på graviditet hos henne, men kunde inte se något. När min fastetid var avslutat och jag bad mina böner, så sov jag i samma rum som Sawsan. Efter en stund vaknade jag upp ur min sömn och började tänka på vad Imam Askari(A) hade förutspått. Då började jag be min midnattsbön. Sawsan vaknade också upp för att be sina böner. Det närmade sig gryningen, men det fanns inga tecken på förlossning hos henne. Jag började tvivla på vad Imamen(A) hade förutspått, när han sade från sitt rum: ” Kära faster, tvivla inte, tiden för min sons födelse närmar sig.”

Plötsligt började Sawsans tillstånd förändras, jag frågade henne om allt var okej.  Hon sade att hon kände ett visst obehag och jag började förbereda saker som behövdes inför förlossningen och tog kontroll av situationen. Inom en kort tid föddes Guds vän, allt rent och äkta. Just då sade Imam Askari(A): ”Oh moster, hämta min son till mig.” När jag tog honom(AJ) till Imam Askari(A), höll han(A) honom(AJ) nära sig själv och strök sin tunga över barnets ögon. Ögonen på barnet öppnades omedelbart. Han(A) strök hans(AJ) mun och öron med tungan, och hans(AJ) huvud med handen. Vid den tidpunkten, började barnet recitera verser ur Koranen. Sedan gav han barnet tillbaka till mig och bad mig att ta honom tillbaka till hans mamma. Jag tog med honom till hans mamma och därefter gick jag hem.

På den tredje dagen, kom jag tillbaka till Imam Askaris(A) hus och gick genast till Sawsans rum, för att se barnet. Men jag såg inte honom, så jag gick till Imamens(A) rum, men tvekade att fråga honom om barnet. Imamen(A) informerade mig genast: ”Oh faster, min son är hemlighållen i Guds beskydd. Efter min bortgång kommer du att se mina följeslagare att tvista om min efterträdare, berätta för de pålitliga bland dem vad du har upplevt i samband med hans(AJ) födelse. Hur som helst, se till att händelsen bevaras i hemlighet eftersom min son kommer att vara i fördoldhet. ”[8]

 1. De två tjänarinnorna vid Imam Askaris(A) hus har berättat att när Imamen(AJ) föddes så satt han och lyfte sitt finger mot himlen och vittnade om Guds enhet. Sedan nös han och sade: ”Prisad vare Gud, universums Herre.” [9]
 2. Abu Ghanim, tjänaren för Imam Askaris hus, berättar att en son föddes till Imam Askari(A), som han(A) namngav till, Muhammad. ”På tredje dagen visade han(A) sin son till sina följeslagare och sade:” Denna son till mig, kommer att bli er imam och imam efter mig. Han(AJ) är Qa’im, som är efterlängtad av alla. När jorden är fylld med orättvisor och tyranni, kommer han(AJ) att stiga, och fylla den med rättvisa och jämlikhet. ”[10]
 3. Abu Ali Khayzarani, återger från slavinnan som han presenterade för Imam Askari(A), att hon var närvarande vid den tidpunkten då Imam(AJ) föddes och hans(AJ) mor hette Sayqal [11].
 4. Hasan son till Husayn Alawi sade: ”jag personligen besökte Imam Askari(A) i Samarra, för att gratulera honom i samband med hans(A) sons födelse. ”En liknande tradition återberättades av Abd Allah son till Abbas Alawi. [12].
 5. Hasan son till Mundhir rapporterade om att en dag, Hamza son till Abu al-Fath besökte honom och informerade honom: ”Natten till igår, Gud beviljade Imam Askari(A) en son. Men han(A) har bett oss att hålla saken hemlig. Jag frågade vad han heter. Han sade, att han(AJ) heter Muhammed. ”[13 ]
 6. Ahmad son till Ishaq berättade att han en dag kom till Imam Askari(A) med avsikten, för att fråga honom om hans efterträdare. Imamen(A) sade:

Oh Ahmad, sedan dagen Gud skapade Adam(A) fram till domedagen, har Gud inte och kommer inte att lämna jorden utan Hans(SWT) bevis. Det är på grund av förekomsten av denna person som katastrof bortrövas från jorden och regn faller på detta. Det är genom detta som jorden frambringar välsignelser.

Vid denna tidpunkt när Ahmad frågade Imamen(A) om hans efterträdare, gick Imamen(A) till det privata området av sitt hus och återvände bärandes i sin famn, en treårig pojke vars ansikte lyste som den fjortonde nattens månsken och sade:

Oh Ahmad, om du inte hade varit nära till Imamerna(A) och högt respekterad av dem(A), så skulle jag inte ha visat min son till dig. Vet du att denne pojkens namn är samma som Profetens(S) namn. Han är den som kommer att fylla jorden med rättvisa och jämlikhet. [14]

 1. Mu’awiya son till Hakim, Mohammad son till Ayyub och Mohammad son till Uthman Amri relaterade följande rapport:

Vi var fyrtio personer som hade samlats i Imam Askaris(A) hus. Imamen(A) presenterade sin son för oss och sade: ”Detta är er imam och min efterträdare. Efter mig måste du lyda honom(AJ), du får inte hamna i en tvist om detta beslut, annars kommer du att förintas. Du måste emellertid komma ihåg att efter detta kommer du inte att kunna se honom(AJ). ”[15]

 1. Jafar son till Muhammad son till Malik var bland den grupp av framstående medlemmar i det shiitiska samfundet, inklusive Ali son till Bilal, Ahmad son till Hilal, Muhammad son till Mu’awiya son till Hakim och Hasan son till Ayyub. Han berättar följande tillfälldragelse:

Vi samlades alla hos Imam Askaris(A) hus för att ta reda på vem hans(A) efterträdare är. Vi var ett fyrtiotal personer där och vid den tiden ”Uthman son till Amr reste på sig och frågade: ”O son till Profeten(S), vi har kommit för att be dig om något som du har bättre kunskap om.” Imamen(A) sade: ”Var snäll och sitt ner.” Han(A) lämnade sedan rummet och bad alla att sitta kvar på deras platser och han(A) återvände efter en timme. Han(A) hade fört med sig en liten pojke vars ansikte lyste som månsken. Han(A) meddelade då: ”Det här är din imam efter mig som du ska lyda, faktum är att du inte kommer att träffa honom(AJ) mer efter idag.” [16]

 1. Abu Harun rapporterar att han såg Imam Mahdi(AJ), när hans ansikte sken som en fullmån. [17]
 2. Yaqub berättar att han en dag besökte Imamen Askari(A). På den högra sidan i Imamens(A) hus såg han ett rum med ett draperi hängandes. Han frågade Imamen(A), vem är tidens mästare, Imamen(A) sade: ”Lyft bort draperiet!” När han tog bort draperiet, kom en pojke fram och satte sig på Imamens(A) knä. Vid den tiden sade Imamen(A) till Yaqub: ”Det här är din imam.” [18]
 3. Amr Ahwazi rapporterade att Imam Askari(A) visade honom sin son och sade till honom att han var imam efter honom(A). [19]
 4. En persisk slav berättade följande:

Jag stod vid Imam Askari(A) dörr när jag såg en piga lämna huset bärandes något på sina armar som var täck. Imamen(A) sade till henne: ”Visa det som du bär på.” Pigan visade en vacker pojke och Imamen(A) sade till mig: ”Det här är din imam.” Efter den gången, såg jag aldrig pojken igen. [20]

 1. Abu Nasr, slaven, och Abu Ali Mutahhar berättade att de såg sonen till Imam Askari(A) [21].
 2. Kamil son till Ibrahim berättar att han såg Imamen(AJ) i Imam Askaris(A) hus. Han(AJ) var fyra år gammal och hans ansikte var så vacker som fullmånen. Imamen(AJ) svarade på hans frågor innan han ens hann frågad dem[22].
 3. Sad son till Abd Allah berättade: ”Jag såg tidens mästare, hans(AJ) ansikte lyste som fullmånen och satt på sin pappas knä och svarade på de frågor jag ställde honom(AJ).” [23]
 4. Hamza son till Nusayr, Imam Hadis(A) slav rapporterade från sin far: När Imamen(AJ) föddes, gratulerade familjemedlemmarna i hushållet av Imam Askari(A) varandra. När Imamen(AJ) hade blivit lite äldre, blev jag ombedd att köpa dagligen kött med några ben och det sades att köttet var för ”vår yngre herre.” [24]
 5. Ibrahim son till Muhammad berättade:
  Det var en gång, på grund av rädsla för guvernören bestämde jag mig för att fly från Samarra. Jag kom till Imam Askaris(A) hus för att ta farväl av honom, så såg jag ett vackert barn bredvid honom. Jag frågade honom: ”O son till Profeten(S), vem är detta barn?” Imamen(A) svarade: ”Han(AJ) är min son och efterträdare.” [25]

Detta var en lista över de pålitliga följeslagare, anhöriga och tjänare till Imam Askari(A) som hade sett hans(A) son under hans(AJ) barndom och som hade vittnat om hans(AJ) existens.

Varför nämndes inte den tolfte Imamen(AJ) av Imam Askari(A)?

Ingenjören Madani: Det sägs att under hans sista dagar, när Imam Askari(A) var sjuk. Utnämnde han(A) sin mor som fullgörande av hans(A) vilja, så att hon kunde utföra hans(A) angelägenheter efter hans(A) bortgång. Denna fråga har officiellt godkänts av domstolen. I detta beslut stod inte någonting om hans(A) son. Dessutom, delades hans(A) egendom mellan hans(A) mor och bror. [26] Skulle han(A) ha haft en son så skulle han(A) säkert ha nämnt honom i sitt testamente, så att han(AJ) inte skulle förlora sin del av arvet.

Mr Hoshyar: Imam Askari(A) höll avsiktligt sin sons namn bort från sitt testamente, så att han(AJ) skulle vara skyddad mot all fara som kunde inträffat honom(AJ) från härskaren av den tiden. I själva verket, var han(A) försiktig i denna fråga och var rädd om sin sons födelse. Om det inte var en nödvändighet, skulle han(A) då använda sig av säkerhetsprinciper för att dölja sin son för hans(A) närmaste följeslagare?

Imam Sadiq(A) hade också vidtagit försiktighetsåtgärder i sitt testamente. Han(A) hade utsett fem personer som ställföreträdare för hans(A) testamenten, inklusive ”abbasid kalifen Mansur och Muhammad son till Sulayman, guvernör för Medina, hans(A) två söner, Abd Allah och Musa, och hans(A) hustru Hamida, mor till Musa. [28]

Genom att göra på så viss, räddade han(A) livet på sin son, Musa från hotande fara. Eftersom han(A) visste att om hans(A) imamat och beskickning skulle bli känd för kalifen, skulle Mansur försöka att bli av med sin son. Faktum är att denna händelse inträffade precis som Imam Sadiq(A) förutspått. Eftersom kalifen beordrade att om testamentstagaren av Imam Sadiq(A) skulle vara en specifik person, då skall han mördas.

 1. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 275.
 2. Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 160.
 3. Muntakhab al-Athar, s. 320.
 4. Ibid.
 5. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 432.
 6. Muntakhab al-Athar, s. 345.
 7. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 430.
 8. Tusi, Ghayba, s.141-42.
 9. Ithbat al-hudat, vol. 7, s. 292; Ithbat al-wasiyya, s. 197.
 10. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 431.
 11. Kamal al-din, s. 105.
 12. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 433 och vol. 7, s. 20.
 13. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 432.
 14. Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 23.
 15. Ibid., vol. 52, s. 25.
 16. Ithbat al-hudat, vol. 6, s. 311,
 17. Ibid., vol. 7, s. 20.
 18. Ibid., vol. 6, s. 425.
 19. Ibid., vol. 7, s. 16.
 20. Yanabi ’al-mawadda, Bab 82, s. 461.
 21. Ithbat al-hudat, vol. 7, s. 344; Ithbat al-wasiyya, s. 198; Yanabi ’al-mawadda, Bab 82, s. 461.
 22. Ithbat al-hudat, vol. 7, s. 323; Yanabi ’al-mawadda, s. 461.
 23. Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 78 och 86.
 24. Ithbat al-hudat, vol. 7, s. 18; Ithbat al-wasiyya, s. 197.
 25. Ithbat al-hudat, vol. 7, s. 356. För detaljerad information om födelsen av den tolfte Imamen se: Sayyid Hashim Bahrani, Tabsirat al-Wali fiman ra’a al-qa’im al-Mahdi och Bihar al-Anwar, vol. 51, Bab 1; och vol. 52, Bab 17 och 19.
 26. Usul al-Kafi, Mawlid Bab Abi Muhammad al-Hasan b. ”Ali.
 27. Bihar al-Anwar, vol. 51, s. 22.
 28. Usul al-Kafi, Bab al-ishara wa al-nass ’ala ABI al-Hassan Musa