Två bröder

Imam Hossein(A) var inte mycket yngre än Imam Hassan(A) räknat i år, men han hade väldigt stor respekt för Imam Hassan(A) både privat och offentligt. Ett exempel på detta var när Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) tillsammans med en nära släkting gick vilse i öknen.

Ett gammalt beduin par gav dem mat och vatten när de behövde det. De tacksamma Imamerna sade att om paret någon gång befann sig i Medina, skulle de fråga efter Profetens(S) barnbarn och om Gud ville så skulle de båda vara till deras tjänst. Senare visade det sig att detta par befann sig i Medina utan pengar. De stod riktigt illa till och de kom ihåg Imam Hassan(A) och Imam Hosseins(A) ord. Paret sökte upp och bestämde sig för att besöka dem.

Imam Hassan(A) gav paret en summa pengar och bad dem att gå till Hossein(A) för mer hjälp. De träffade Hossein(A) som i sin tur gav dem en lite mindre summa pengar. När någon vid ett senare tillfälle frågade honom varför han gav mindre, svarade han: ”Jag vill varken vara på samma eller högre nivå av generositet som Hassan(A).” En sådan form av respekt hade Imam Hossein(A) till sin äldre broder. Ett annat exempel är när Imam Hassan(A) gick med på att skriva ett avtal med Mu’awiyah. Historiker berättar att det inte fanns ett enda tillfälle där Imam Hossein(A) hade några invändningar gällande Imam Hassans(A) beslut. Imam Hossein(A) såg inte Imam Hassan(A) enbart som sin äldre broder utan också som en ofelbar Imam/Ledare.