Andliga dimensioner

• Abdullah ibn Hassan sade: ”Min mor, Fatima, Imam Hosseins(A) dotter, uppmuntrade mig att sitta och umgås med min morbror, Imam Ali ibn Hossein(A) [Imam Sajjad(A)]. Varje gång jag var med honom lärde jag mig något nytt av honom. Antingen var det rädsla inför Gud som upplevdes i mitt hjärta när jag insåg vad rädslan inför Gud innebar eller så lärde jag mig andra kunskaper (ilm) av honom.”
• Abd al-Aziz Abo Hazem sade: ”Jag hörde min fader sägandes: ’Jag har aldrig sett en ”Hashimi” som är mer aktningsvärt (afdal) än Imam Ali ibn Hossein(A).’”
• Imam Sadiq(A) sade: ”O Gud! Imam Ali ibn Abu Talib(A) har aldrig någonsin ätit något förbjudet i denna värld i hela sitt liv. Varje gång han fick välja mellan två alternativ där Gud hade välsignat både alternativen valde Imam Ali(A) det mest religiösa alternativet. Han är den pålitligaste källan om allt Profeten Mohammad(S) har uttalat sig om när det gäller Koranen.

Imam Ali(A) befriade tusen slavar på egen bekostnad endast för att uppfylla sin önskan om att komma närmar Allah(SWT) och undankomma helvetet. Han köpte slavarna med dem pengar han själv hade tjänat genom hårt arbete och möda och befriade de trots att den intäkten var till för att förse sin familj med olja, vinäger och dadlar. Han hade få klädesplagg och de var gjorda av vitt, vävt linnetyg. Ingen av Imam Alis(A) barn eller familj var mer lik honom i uppförande och beteende än Imam Ali ibn Hossein(A).”

• En dag kom Imam Mohammad Baqir(A) till sin far Imam Sajjad(A) där Imam Sajjad(A) hade bett på ett sätt som ingen annan bett på tidigare. Imam Baqir(A) såg att hans fars ansikte hade blivit vitt på grund av all gråtande under den långa kvällen; hans ögon hade torkat ut på grund av att han hade varit vaken hela natten, och hans ben och fötter hade svullnat på grund av att han hade bett hela natten. Imam Baqir(A) berättar: ”Jag stod inte ut med att se honom i detta tillstånd utan att gråta själv. Må Gud sända Sina välsignelser över honom.
Imamen(A) kontemplerade en stund varpå han vände sig mot mig och sade: ’Min son! Ge mig några av dem skrifterna där Imam Alis(A) böner och tillbedjan är nedskrivna.’ Jag gav honom de och han läste en stund ur dem. Sedan lät han skrifterna falla ur sina händer och sade förbittrat: ’Vem är stark nog att jämföra sig med Imam Alis(A) tillbedjan?’”

• Mohammad ibn Hossein berättar: ”Abdullah ibn Mohammad al-Qorashi sade till oss: ’När Imam Sajjad(A) brukade utföra den rituella tvagningen blev hans hudfärg vit. Hans familj frågade: ’Vad har drabbat dig?’, varpå han svarade: ’Vet ni inte vem det är ni förbereder er att stå inför?’”
• Amr ibn Shamir återberättar från Jabir al-Jufi att han hade hört Imam Abu Jaffar(A) säga att Imam Ali ibn Hossein(A) brukade be tusen rak’at (böneenhet) under dagen och natten. Vinden böjde hans kropp framåt likt ett bladveck.
• Sufian al-Thawri berättar att Ubayd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Mawhib sade: ”Man berömde Imam Sajjad(A) för hans egenskaper varpå han svarade: ’Det är tillräckligt för oss att jag bör vara en av dem som följer rättskaffens väg bland vårat folk.’”
• Ubayd Allah ibn Mohammad al-Taymi sade: ”Jag hörde en lärd man från Abd Qay- stammen säga: ’Tawus sade: Jag gick in till Hijr (ett speciellt område intill Ka’ba) en kväll.

Där såg jag Imam Ali ibn Hossein(A) stå och be. Han bad, såsom Gud har beordrat oss att be, sedan föll han ner på knä. Jag frågade en man som följer rättskaffens väg om jag fick gå fram till Imam Sajjad(A) för att höra vad han sa. Med förödmjukad röst sa Imam Sajjad(A): ’Din låga tjänare är i Din gård; Din eländige tjänare är i Din gård, den fattige som behöver Dig är i Din gård, den som dyrkar Dig och tillber Dig är i din gård.’
Tawus sade: Varje gång jag får motgångar eller problem, blir jag av med dem när jag reciterar dessa ord.’”
• Ali ibn Abu Rafi’i sade att Imam Sajjad(A) genomförde vallfärden genom att gå till fots från Medina till Mecka. Färden tog 20 dagar.
• Abdullah ibn Bukayr återberättade från Zurara ibn A’yan som sade: ”Han (Zurara ibn A’yan) hörde en röst mitt i natten som ljöd: ’Var är de som avstår från livets frestelser i hopp om evig lycka i nästa liv?’ En annan röst svarade från Jannat al-Baqi: ’Den mannen du efterlyser är Imam Ali ibn Hossein(A).’”