Tidens Salman

Nafs kan bli till människans Dajal. För att behålla sig själv fri, sänder den hela tiden negativa tankar, försvårar vägen och till och med visar vägen vara omöjlig att uppnå…
Exempelvis säger den att det är omöjligt att bete sig precis som Ahl al-Bait(A) i denna tid, i detta land osv. Eller att Ahl al-Bait(A) är höguppsatta och vi kan inte uppnå deras nivå med den låga nivån vi vanliga folk har särskilt idag, i vårt samhälle och i den värld vi lever i.
Själen har fastnat så mycket i det materialistiska så att den ser vägen stängd framför sig själv och stänger därmed Guds väg med ursäkten om att det är ”omöjligt”.
Ännu en gång kom en personlighet som med sitt blod och sitt sanna ord bevisat till denna och andra bundna själar över hela världen att det ”omöjliga” är möjligt bara man vill och agerar efter det.

O` mitt eländiga JAG! Du har fastnat. MEN Salmaniter har gått och uppnått och erhållit nivån av att vara ”av oss Ahl al-Bait”.

Må vår bundna själ omskakas av tidens Salman, Shaikh Nimr al Shahid och må vi fortsätta i hans spår, InshaAllah!