Category Archives: Äktenskap

För att kunna uppnå höjdpunkten och bli mer dygdig

Imam Ridha(A) återberättade att en kvinna frågade Imam Baqir(A) att hon ville vara ogift [i hela sitt liv]. Imam Baqir(A) frågade henne om orsaken varav hon svarade: ”för att kunna uppnå höjdpunkten och bli mer dygdig.” Imam Baqir(A) uppmanade henne att överse med detta beslut och sade till henne: ”Om undvikandet av giftermål skulle åstadkomma […]

En ung oskuldsfull flicka är som en frukt

Imam Sadiq(A) återberättade att Profeten(S) sade: ”Gabriel(A) uppenbarade för mig från Gud att en ung oskuldsfull flicka är som en frukt. När frukten mognar måste den plockas för annars ruttnar den av solljuset eller så blåser vinden bort den. Det är likadant för den unga flickan, som uppnår puberteten och känner av sexlusten såsom kvinnorna […]

Den kvinna i mitt ummah

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den kvinna i mitt ummah som säkert observerar fyra drag hos sig förtjänar Himlen: om hon beskyddar sin fromhet, lyder sin make, genomför de fem dagliga bönerna (salaat) och fastar under månaden Ramadan." [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 107]

Guds förbannelse

Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen ogillar Gud och förbannar den man eller kvinna vars intention för skilsmässa eller äktenskap är blott för att smaka på lusten i det." Den Heliga Profeten(S) repeterade detta uttalande tre gånger för att betona att den man som skiljer sig från sin fru för ett nytt äktenskap och för att […]