Rätt tid och plats

Seyyed Khamenei(HA) skrev ett brev som var väldigt speciellt till unga i väst där han gav de vissa råd om hur de skulle agera gällande Islam.
Ett av råden var att man skulle våga berätta om riktiga Islam och sprida den korrekta informationen i väst.

Just det har fått mig att fundera flera gånger, men speciellt då jag läste dessa rader från en ledare inom Islam, en Islam som Profeten(S) kom med.

När Imamen(AJ) kommer ur sin fördoldhet, vad kommer min uppgift i Sverige vara? Kommer det att vara att åka och delta i kamp och stå på en frontlinje då jag aldrig har hållit ett vapen? Det är den bilden som många har fått höra ända sen de var små.

När Imamen(AJ) kommer, den rättfärdige, den rättvise ledaren, tror vi verkligen att världen kommer att stå still och inte försöka motabeta honom? Tror vi inte att det kommer ske massa propaganda dels för att splittra hans följeslagare och dels för att vända en opinion mot honom? Detta var vad som hände med Imam Hossein(A) och ledde till Karbala. Muawiya(LA) använde samma lömska metoder för att vända opinionen mot Ahl al-Bait(A) precis som dagens media använder. Många hade svårt på att skilja på vad som är rätt och fel och många kommer ha samma problem då.

Vad kommer min uppgift att vara som en trogen följare? En uppgift som jag kan tänka mig för oss i väst kommer att vara att sprida Imamen(AJ) ord och budskap, att fungera som en megafon åt honom. Men för att göra det måste vi träna på det från nu precis som Seyyed Khamenei(HA) påpekar.

Men hur gör vi det? När gör vi det? Var gör vi det? Allt har sin tid och plats och allt ska ske på ett Islamiskt sätt, dvs vi ska inte gå ut i samhället med en megafon och säga saker som ingen förstår. Gör vi det så kommer vi kanske till och med skapa en konstig bild av oss muslimer och effekten kan bli att vi kan få folk att missgilla Islam mer.

Detta fick mig att fundera vidare, hur kan jag sprida budskapet?

Jag vandrade en morgon med min vän som är ateist, men samtidigt har han en hög moral. Vi gick in i en samling där det var ca 100 000 människor och hans första kommentar var:
– ”Oj, så här mycket folk har jag aldrig sett, undra hur de kan vara organiserade trots att det är 100 000 människor här.
– ”Tänk dig i Mecka, 2 miljoner varje år”, sa jag.
– ”ja det är ju många fler” sa han.

Vi gick några steg och jag fortsatte:

”Men vet du hur stor väldens största samling är?”, det visste han inte så jag fortsatte ”Det är en samling på över 20 miljoner människor”. Oj sa han, är det en religiös samling? Jag svarade att det var det. Jag kände hur blodet inom mig pumpade men ville inte gå på för hårt för att skrämma iväg honom. Sex timmar senare så satt vi och ämnet om ISIS kom upp. Jag berättade om de horribla brott de utförde med sexhandel samt avrättningar och hur deras tro var baserat på wahabismen som Saudi idag hade som en grundideologi i landet, men trots det så var hela västvärlden deras vänner. Vilket hyckleri! sa han.

Jag ville berätta mer, men hur? Jag kände verkligen hur mitt hjärta skrek ”Ya Hossein!” Eftersom historia är något som alla tror på så berätta jag om hur man innan Profeten(S) skändade kropparna och högg av halsen på liken. Men då Profeten(S) kom så förbjöd han detta med en gång.
Detta satte då ett stort frågetecken i honom och han frågade genast ”men hur kommer det sig att de gör detta i Islams namn?”

Jag började berätta om Profeten(S) barnbarn och hur denna khlif som hette Muwiya(LA) återinförde halshuggningar på döda kroppar och vad han gjorde på Hosseins kropp och hans broder Abbas(A) kropp och vad de gjorde med Ali Asghar(A). Jag såg hur hans ansiktsuttryck förändrades som om han ville spy. Jag fortsatte med att beskriva hur resan mellan Kufa och Sham var för kvinnorna och barnen och det var denna metod och ideologi som de anammar idag, inte den Profeten(S) och hans ättlingar hade.
Han sa i en lugn ton, då förstår jag.

Detta är ett sätt man kan sprida ordet, att man tar de tillfällen man får av Allah(SWT) i akt och gör det under rätt tid på rätt sätt.

Läs hela brevet här: Seyyed Khameneis(HA) brev till alla ungdomar