Det goda trädet

Profeten sade: ”O Ali, människorna har skapats från olika träd, men jag och du är från ett och samma träd. Jag är trädets rot och du är dess stam. Hassan och Hossein är dess kvistar [eller, enligt vissa återberättelser, frukter] och shia-folket är dess blad.” [Al-Masdar, vol. 3, sid. 160]

Vet ni vilken första anledningen till när man kan fälla ett träd är? Då ett träd torkas ut.
Hur vet man då att ett träd har torkat? När det inte längre har några blad. När bladen har fallit ner. Hur ser det ut för ”Det Goda Trädet”? Finns dess blad kvar? Var är jag? Uppe på trädet eller nere på marken?