Profet Yusufs(A) historia beskriver rätteligen tidens Yusuf(AJ) historia

Gud i början av sura Yusuf nämner att Yusufs(A) och hans bröders historia är ett tecken och förebud för de som söker sanningen.

I de felfrias(A) återberättelser ”rewayat” har Yusufs(A) fördoldhet utnämnts som likhet för Mahdis(AJ) fördoldhet och även omtalats att Yusufs(A) historia är en lärdom för de som väntar på Imamen(AJ).
Men vad är denna likhet och vad är lärdomet då?

När man reflekterar över den koraniska historian upptäcker man de sanningarna som påpekar på Imam Mahdis(AJ) fördoldhet.

Vi, shia, som Yusufs(A) bröder har avhyst vår tids Imam(AJ) i vår glömskas brunn.

En annan likhet som Yusufs(A) fördoldhet har med Imamens(AJ) fördoldhet är själva platsen.
Yusufs(A) fördoldhet påbörjades av en brunn vart hans bröder kastade honom i och å andra sidan påbörjades Imamens(AJ) fördoldhet från en källare i hans fars hus. Då Abbassiyoon viste att Imamen(AJ) är i källaren stängde dem dörren på honom så att han skall dö där såsom Yusufs(A) bröder slängde honom i den brunn som ingen brukade passera förbi den för att bli av med honom.

Yusufs(A) bröder såg Yusuf(A) men de kunde inte känna igen honom förrän han själv sade till dem: ”Jag är Yusuf.” Detta är en annan likhet. Då enligt rewayat sägs att vår tids Imam(AJ) går i samma ställe vi befinner oss men vi känner inte till honom tills den dagen han kommer själv säga att ” jag är Mahdi”.
Yaqub(A) visar hur en sann väntare till Imamen(AJ) skall vara. Han ständigt tänkte på Yusuf(A) och grät för hans saknad och bad för hans hälsa. Det rekommenderas att vi shia gör exakt samma sak i väntan av vår saknade Imam(AJ).