Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 16

 اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَكِ یا إلَهَ العالَمین

”O Allah, skänk mig tawfiq i den till att överenskomma [samsas] med abrar [de goda, ständigt välgörande]…”

Gud har i den heliga Koranen nämnt femton av abrars egenskaper: 1. Tro på Guds enhet och enhetlighet (tawhid) 2. Tro på domedagen 3. Tro på änglarna 4. Tro på Koranen 5. Tro på profeterna(A) 6. Ren niyya (avsikt) för Guds välbehag 7. Skänkande utav sina förmögenheter till anhöriga 8. Hjälpa och omhändertag föräldralösa 9. Hjälpa fattiga 10. Hjälpa förbipasserande som behöver hjälp 11. Frige slavar 12. Uträtta och upprätthålla bönen 13. Skänka zakat (förmögenhetsskatt) till de berättigade 14. Hålla löfte 15. Sabr (tålamod och uthållighet) inför svårigheter och prövningar

Och alla dessa egenskaper går hand i hand och kompletterar varandra [se den heliga Koranen 2:177].

Vi ber Gud att låta oss luta åt dessas håll, gilla vad de gör, hålla med dem och följa med dem. Alltså leta efter det goda, som följer Gud och hjälper Hans skapelse, i alla sammanhang och utifrån det hålla med och följa med de goda som går på den banan och har det som sitt förfarande.

Hawariyyoon – profeten Isas(A) följeslagare – frågade honom: med vem ska vi umgås? Profeten Isa(A) svarade: med den vars skådande påminner er om Gud, med den vars logik [yttrande] ökar er kunskap, med den vars handling ökar er benägenhet för nästa värld.

Umgås med en som är andligt ett steg högre än dig själv, för du kommer dras åt samma håll.

 

Och vi ber Gud ”… och få mig undvika i den sällskapet av de onda…”

Det onda är allt dåligt och syndfullt som Shaitan kallar människan som den uppenbara fiende han är. De som följer Shaitan och hans illvilliga viskningar, som alla är olydnad av Gud och överträdelse mot Hans föreskrifter, är de onda och Shaitans följe. Vi ber Gud på denna dag att avlägsna oss från umgänge, följe, vänskap eller ens gillande av Shaitan och alla som följer hans väg av överträdelse och orsakar ont och uselhet och sår splittring.

 

Och vi ber Gud ”… och ge mig boning vid Din barmhärtighet i den rofyllda boningen [paradiset].” För att nå denna rofyllda boning behöver människan inskaffa sig de godas egenskaper och avlägsna de ondas egenskaper från sig. Med andra ord behöver människan skiljas sig från Shaitan och avlägsna sig från hans väg och gå åt Guds håll och ta efter Hans tjänare.

 

Och vi ber Dig om allt detta O vår Herre och Gud ”… vid Din gudomlighet O världarnas Herre” Vi ber Dig O Gud som vi inte har någon annan än, O DU som är vår Gud och vår enda tillflykt och undsättare. Hur ska vi utstå avståndet från Dig och vad ska vi ta oss till annat än till Dig?!