Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 15

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِكَ یا أمانَ الخائِفین

”O Allah, skänk mig utav rizq i den lydnaden av de underkastade [ödmjuka]…”

För att förstå vilka ”khashe’in” (de ödmjuka som underkastar sig Gud) är, och vad khoshoo’ (underkastelse) står för, kan det vara utav hjälp att se vilka ”motakkabberin” (de högmodiga) är och vad takabbor (högmod) som är dess motsats står för.

Den högmodige är den som ser sig själv och sin åsikt och tycke, vara mer värd och viktigare än andras och därmed håller fast vid sin åsikt, och insisterar och envisas med den utan logisk grund. När en sådan person möter motstånd kan den ta till hårdhandskar och med dispyt försöka få sin vilja igenom. Det leder till dåligt beteende mot andra för att sätta sitt eget ord över andras. En sådan person kan inte ha nytta av varken logiska anledningar eller andras råd, för att den vägrar lyssna eller ta till sig av det som sägs eller dra lärdom.

Imam Ali(A) talar om detta i NahjulBalagha och tillkännager Shaitan som” ledaren och föregångaren av de högmodiga” och retoriskt frågar: ”… Ser ni inte hur Gud på grund av Shaitans högmod [egenkärlek och självhävelse] förringade honom, och för hans övermod nedsatte och förnedrade honom?! Så Gud fördrev honom i denna värld och förberedde helvetets eld för honom i nästa värld.”

Så förringning, nedsättande och förnedring, fördrivande och slutligen helvetets eld är vad som väntar de som följer högmodets spår i följet av Shaitan.

Khashe’in och khoshoo’ är motsats till motakabberin och takabbor.

 

Och vi ber Gud ”… och vidga i den mitt bröst med vidgandet av mokhbetin [de gudfruktiga ödmjuka]…”

Mokhbetin är de ödmjuka som endast underkastar sig inför Gud, vilket är en av de gudfruktiga fromma troendes främsta egenskaper. Dessa är de som spenderar dag och natt i taqwa och Guds hågkomst; vilket vi ber Gud att skänka oss och vidga vårt bröst så som dessa gudfruktiga ödmjuka har vidgat bröst.

Imam Ali(A) beskriver egenskaperna av den troende som så: ”i sin religion stark, vänlig och långseende, med en tro fylld av övertygelse, girig i kunskapssökande och arbete, med innehavande av visdom tålmodig, i välstånd måttfull, i dyrkan underkastad, i fattigdom kysk, i svårigheter uthärdande, i jakt på halal inkomst [leverne], i vägledningens väg fröjdfull och avhållande från girighet [snikenhet].”

 

I dagens duaa betonas ödmjukhet och underkastelse inför Gud, i följet av Hans gudfruktiga tjänare, som vi ber Dig om O vår Herre ”… O DU Värnaren av de rädda” på årsminnet av karim Ahl al-Bait(A), Imam Hassans(A) födelse, i följet av honom och i beredskap inför Imam Mahdis(A) ankomst inshaAllah.