Önskemålet som förenar oss!

 

 
Kom mina syskon
Låt oss förenas
Förenas medvetet i en gemensam duaa
Duaa för önskemålet som knyter oss samman
Knyter oss alla redan… och gör oss till en!

Låt oss tillsammans… alla tillsammans
Alla som en
Ett hjärta
En röst
Fästa ögonen med tårar, mot himlen
Med upphöjda händer
Be om pärlan i denna kedja

Be om vår väntade Imam(AJ)
Be för honom
För att kunna glädja hans hjärta

Be för hans snara ankomst
För världens blomstring under hans ljus

Och be att vi blir redo att ta emot honom
Be att vi är redo att stå vid hans sida snart inshaAllah
Med en salawat
Allahoma ajel le waliyek al-faraj