O människor, begå inte otukt

Den Heliga Profeten(S) reciterade från Tora: "O människor, begå inte otukt eftersom era fruar kommer göra detsamma. Det som ni sår kommer ni att skörda." (Det som du gör kommer att ske mot dig också) [Al-Kafi, vol. 5, s. 554]