Meytham Tammar(RA)

Maytham Tammar(RA) ibn Yahya(RA) var en utav de exceptionella lärjungarna till Imam Ali(A), och en utav hans närmaste män. Hans rättfärdighet och fromhet resulterade i att Imam Ali(A) underrättade honom om de dolda kunskaperna och unika hemligheterna som han klarade av att motta. Han lärdes ut av Imam Ali(A) i sådan nivå att fastän Ibn Abbas(RA) var Imam Alis(A) rättslärde elev inom religionen fick han lov att lära sig tafsir (tolkningen) av Koranen från honom [Maytham Tammar(RA)].
Hadhrat [ärbar titel för att hedra en person] Maytham(RA) välsignades med speciellt mycket kunskap inom fiqh (rättslära) och tafsir (tydande).

Abu Khalid(RA) har återberättat att han befann sig en fredag på en båt, i Forats vatten tillsammans med hadhrat Maytham(RA) . Plötsligt kom en stark vind vilket fick hadhrat Maytham(RA) att stiga ut och inspektera den.
”Bind fast era ting så hårt ni kan” sade han varnande, ”då vinden har mäktiga rötter och med mäktig blåst kan komma.” De andra tittade förbluffande på varandra.
”Och den där Mu’awiyah har mött sin undergång i samma timme nu.”
Fredagen efter anlände en budbärare från Sham (Syrien) till Abu Khalid(RA) sägandes: ”Khalifen Mu’awiyah har gått bort och hans son har ärvt tronen.” ”Vilken dag skedde det du säger?” frågades han honom.
”Förra fredagen”, svarade han.

Och i åminnelse av Roshid Hajari nämnde Maytham(RA) nyheten om slakten på Habib(RA) ibn Mazahir, då han skulle stå vid sidan om Profetens(S) dotterson, Imam Hossein(A), och om hur hans avkapade huvud skulle cirkuleras runt omkring i Kufa, fram och tillbaka.

Sheikh Shahid Mohammad ibn Makki(RA) har återberättat att Maytham(RA) sade: ”En av nätternas natt tog de troendes Mästare, Imam Ali(A) med mig ut från Kufa och vi anlände till Jofiya-moské. Väl där vände han sig mot Ka’ba och utförde en bön på fyra rak’aat (divisioner).

”Efter bönens slut och Gudsåminnelsen lyfte han upp sina händer till skyn och sa: ’lahi kaifa ad’uka wa qad ’asaytuka wa kaifa la ad’uka wa qad ’araftuka wa hubbuka fi qalbi makinun madadtu ilaika ida bidh-dhunoobi mamluwwatan wa ’ayna bir-raja’i mamdudatan ilahi anta malik’ol-’ataya wa ana asyur al-khataya.’

Efter sin åkallan gick han ner i sojod (sätta panna ned på marken inför Gud och tillbe) och åkallade: ’al-’afwa, al-’afwa (ber om förlåtelse)’ hundrafaldigt och ställde sig sedan upp och gick ut från moskén med mig följandes bakom honom ända tills vi anlände ut till öknen. Han drog ett streck för mig på ökensanden och beordrade mig att inte överträda strecket och lämnade mig, där han gick vidare. Det var en mörk natt och jag sade till mig själv:
’Och din mästare du lämnat i öknens ensamhet
fastän hans mångfaldiga fiendeantal äro en verklighet!
så vad må du svara till Allah(SWT) eller Hans Profet(S)?
Vid Allah(SWT), jag måste gå efter honom och försäkras om hans tillstånd och är det mot hans befallning så må det så vara.’

Sedan gick jag iväg letandes efter honom och då jag fann honom hade han böjt ner halva sin kropp in i en brunn och underligt nog samtalade han med brunnen. Sekunden han kände av min närvaro frågade han: ’Vem där?’ ’Maytham’, sa jag och tittade koncentrerat på honom, då halva hans kropp fortfarande var inne i brunnen.
’Sade jag inte till dig att inte överträda strecket?’ Han var smått upprörd.
’Min Mästare, jag förmådde inte stanna kvar ifrån dig då jag kom att tänka på alla fiender du har.’
’Säg mig, hörde du något av det som har sagts här?’
’Nej, min mästare.’
’Ack! Maytham,’ sade han,

’Wa fi as-sadri li banatun idha dhaqa laha sadri,
nakatt’ul-ardha bi’l-kaffan wa ab daitalahu asarri,
fa mahma tunbit’ol-ardhu fadhak an-nabtu min badhri’”
Allamah Majlesi(RA) har informerat i Jala’ al-’uyoon att Sheikh Koshi(RA), Sheikh Mufid(RA) och ytterligare andra har samlat återberättelser om hur Maytham(RA) var slav till en kvinna i klanen Asad ända tills Imam Ali(A) köpte honom av henne och befriade honom sedan i Allahs(SWT) namn.
”Vad heter du?” frågades han utav Imam Ali(A). ”Salim”, blev svaret.
Imam Ali(A) slängde en blick på honom och sade: ”Till mig har det underrättats utav Profeten Mohammad(S) att din far döpte dig till Maytham vid födseln.”
”Så sant som sagt,” svarade Maytham(RA), ”Allah(SWT), Hans Profet(S) och de troendes Mästare, Imam Ali(A), har säkerligen talat i enlighet med sanningen.”
”Lämna Salim” sade Imam Ali(A), ”och ha det namn som Profeten(S) informerade om”. Det fick honom att välja namnet Maytham Tammar(RA) som namn och Abu Salim som titel.
En dag då Maytham(RA) var med Imam Ali(A) tittade Imamen(A) koncentrerat på honom och sade: ”En tid skall komma då du hängs upp och piskas oavbrutet, och under den tredje dagen skall blod forsa ut från din mun och näsa och ditt skägg skall färgas av det.”

Maytham(RA) tittade förståeligt på honom.
”Så förbered dig på det” fortsatte Imam Ali(A), ”och de skall hänga upp dig tillsammans med ytterligare nio andra utanför huset ägd utav Amr ibn Huraith. Din hängpinne skall vara kortast utav alla och du skall vara närmast till manzilat (statusen); följ nu mig så jag må visa dig trädet som skall vara din befrielse ifrån denna värld” och han följde Imam Ali(A) till trädet.

En annan gång la Imam Ali(A) handen på Maythams(RA) ena axel och frågade honom: ”Maytham, vad skall du ta dig till då de skamlösa ur Bani Umayyah plågar dig och kräver utav dig att avvisa min auktoritet?”
”Vid Allah(SWT)”, svor hadhrat Maytham Tammar(RA), ”jag skall ej frånsäga mig din auktoritet!”
”Vid Allah(SWT) skall du slaktas för det!”
”Må jag hålla ut ty dessa prövningar äro små och av mindre vikt i Allahs(SWT) väg.”
Då gladde Imam Ali(A) sig och sade: ”Maytham, i nästa liv skall du vara med mig och vid min nivå skall du stå.”
Efter Imam Alis(A) martyrskap brukade Maytham(R) konstant ta sig till trädet och uträtta salat (bönen) och säga: ”må Allah(SWT) välsigna dig, o du träd, ty jag har givits födsel med dig som befrielse och du är mitt slutmål.”

En gång då han mötte upp Amr ibn Huraith(RA) sade han: ”när jag än anländer till ditt grannskap, var vänlig gentemot mig då man bör vara gentemot sin granne.”
Amr(RA) glädjades över tanken att Maytham(RA) skulle köpa sig ett hus och sade: ”Gratulerar, är det ibn Mas’oods hus eller ibn Hakams hus som du tänker köpa?” och han anade inte vad svaret skulle vara.
Samma år som Imam Hossein(A) begav sig från Medina till Mecka och från Mecka till Karbala begav sig Maytham(R) till Mecka och hälsade på en utav Profetens(S) rättfärdiga fruar, nämligen Umm Salama(RA).
”Vem där?” hördes det frågas.
”Det är jag, Maytham” svarade han och de samtalade.

”Vid Allah(SWT)” svor Umm Salama(RA), ”jag brukade ofta höra Profeten(S) tala om dig sent på nätterna, och han brukade åkalla till dig under kvällsbönerna och många andra gånger brukade han tala om för Imam Al(A) att han skulle ta väl hand om dig.”
Sedan frågade Maytham(R) om Imam Hosseins(A) hälsa och tillstånd. Hon informerade att han hade begett sig iväg till en utav sina trädgårdar.
”Hälsa honom ifrån mig när han väl återvänder och meddela honom om att snart nog kommer både jag och han att hälsa på hos varandra vid Allahs(SWT) sida, inshaAllah”
Sedan bad Umm Salama(RA) en utav sina hembiträden att assistera Maytham(RA) i att ordna upp en doftande olja så att hans skägg skulle dofta gott.
”Ni har ordnat mitt skägg till att dofta gott och inom snar tid skall detta samma skägg färgas av blod pga. omtycke för er Ahl al-Bait(A)”
”Imam Hossein(A) har er i tankarna hela tiden,” svarade Umm Salama(RA).
”Och jag tänker hela tiden på honom då vi båda har ordinerats speciella öden som vi väntar på men som vi bägge två måste vandra”, svarade han.
Han tog farväl och gick därifrån och när han väl börjat promenera därifrån fann han Ibn Abbas(R) sittandes.
”O ibn Abbas” sade han vid ett tillfälle, ”fråga mig om betydelsen av Koranen ty då jag recitera inför de troendes Mästare, Imam Ali(A), lärde han mig samtidigt dess skönhet och magnifika betydelse”, vilket fick Ibn Abbas att hastigt leta upp papper och bläck för att skriva ner kunskapen om dess underrättade tolkningar.

Ibn Abbas(RA) ställde frågor och Maytham(RA) svarade och de fortsatte ända tills hadhrat Maytham(RA) blev seriös i blicken.
Han frågade: ”Hur skall du reagera då du ser mig med ytterligare nio andra hängda genom våra händer?”
”Du yrar strunt” sade Ibn Abbas(RA) och ville riva isär papperna.
”Riv de ej, avvakta och ifall mitt påstående ej förverkligas så kan du då riva de i bitar,” sade Maytham(RA).
Efter utförandet av sin hajj (pilgrimsfärd) begav sig Maytham(RA) till Kufa. Han tog sig till stadens minister och sade: ”inom snar tid kommen Umayyaddynastins oäkta söner att kräva mitt blod utav dig och du kommen att be om lite tid, sedan kommen du att fånga mig och jag att hängas utanför Amr  ibn Huraith.”
Sedan då Obeidallah ibn Ziyad anlände till staden Kufa sökte han upp ministern och frågade honom om Maytham(RA). ”Han befinner sig på hajj för tillfället” svarade ministern.
”Du kan antingen överlämna honom till mig inom kort tid eller så skall du slaktas istället”, hotade Obeidallah ministern.
Precis som han tidigare hade underrättats, bad han om tidsfrist och tog sig till Qadisiyyah och inväntade Maythams(RA) ankomst där. När Maytham(RA) väl hade anlänt fångades han och togs till Obeidallahs lakejer.

Då han trädde in i Obeidallahs församling ropade folk: ”Han var den mest informerade av Imam Ali ibn  Abu Talibs(A) män!”
”Ack er!” utbrast Obeidallah, ”Skänkte han(Imam Ali(A)) sådan status till icke-araber?”
”Ja!” svarade de.
”Vartåt befinner Sig din Gud?” frågades han utav Obeidallah.
”Han liggen på lur mot förtryckarna och du är en utav de.” svarade Maytham(RA).
”Hur vågar du tilltala mig på detta sätt?” frågade Obeidallah förvånad.
”Bäst för dig att avsäga dig Abu Turabs (dammens fader – titel för Imam Ali(A)) auktoritet.” beordrade han.
”Någon Abu Turab känner jag inte!” svarade Maytham(RA) djärvt.
”Nå väl, avsäg dig auktoriteten tillhörande Ali ibn Abu Talib(A)!”
”Vad må hända annars?”
”Vid Allah(SWT) att du skall slaktas!”
”Min Mästare(A) har redan informerat mig om att du skall hänga mig och ytterligare nio andra utanför huset som tillhör Amr ibn Huraith.”
”Jag skall bestrida din Mästares ord så att hans lögn synas!” utropade Obeidallah.
”Min Mästare(A) har inte ljugit, och denna kunskap hörde han från Profeten(S) som hörde den från Ängeln Gabriel(A), som i sin tur fick höra om händelsen från alltets Enväldiga Härskare(SWT), så hur skall du bestrida hans ord?”
Maytham(RA) fortsatte: ”Jag vet precis hur du skall slakta mig och vart du skall hänga mig och jag skall vara den första inom Islam vars tunga skall skäras av och mun täckas med sele!”
Obeidallah fängslade Maytham(RA) i samma cell som Mokhtar Thaqafi(RA) och Abdallah(RA), ibn Harith. Den tragiska nyheten om slakten på Imam Hossein(A) anlände tde och samtliga började gråta.
”Var beredda ty närsomhelst skall de nog komma och slakta alla Imam Hosseins(A) allierade” sade Mukhtar(RA).
Abdallah(RA) höll med och sade ”Ja, Obeidallah kommer säkerligen att slakta oss allesammans snart nog.”
”Nej!” svarade Maytham(RA), ”Min Mästare(A) har sagt att ni inte skall dö här. Du (Mokhtar) kommen släppas fri från denna plats, sedan kommer du ta dig härifrån för att hämnas på Imam Hosseins(A) blod och denna Obeidallah skall slaktas.”
Trots deras förvåning så fortsatte han: ”Och du (Abdallah) skall regera i Basra.”
Och så sant som det var sagt, när Mokhtar(RA) drogs ut för att avrättas anlände ett meddelande från Yazid om att han borde släppas fri vilket han också gjordes.

Sedan hämtades Maytham(RA) där Obeidallah beordrade hans korsfästning utanför Amrs hus och först då insåg han vad som menades med informationen att de skulle bli grannar. Amr beordrade en utav sina döttrar att rengöra palmträdet han skulle hängas vid, så att hon skulle få den att dofta gott.
”Avsäg dig Imam Alis(A) auktoritet så att du må rädda din själ!” sade en ur folket.
”Vid Allah(SWT), detta träd skapades för mig och jag för den” sade han med ett leende. Då insåg folk varför han besökt trädet varje dag under så många år.

När han väl hängdes upp började han återberätta en hadith (återberättelse) om Ahl al-Baits(A) storhet och om plågan av Umayyaddynastin och hur de skulle förgöras och elimineras. När de, under den tredje dagen, informerade Obeidallah att Maytham(RA) hade förödmjukat honom genom att hela tiden tala om Imam Ali(A) så beordrade han de att skära av hans tunga vilket också förverkligade Imam Alis(A) ord.

Hadhrat Maytham Tammar(RA) dog utav det.

Sex år senare tillkännagav Mokhtar(RA) sin hämnd i Kufa för att hämnas massakern i Karbala. Han och Obeidallahs styrkor möttes vid flodkanalerna. Ibrahim Ashtar(RA) slaktade Obeidallah.