Mänsklighetens värdighet

Imam Hadi(A) sade: ”Känn dig inte säker från att skadas av någon som inte har någon värdighet för sig själv.”(1)

Gud den Allsmäktige har välsignat mänskligheten med ära och värde, storhet och storsinthet. Som det nämns i den heliga Koranen: ”Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder.”(2) Och med denna karaktärsdrag har människan ansetts hålla en högre status än de andra skapelserna. Allah(Swt) går även så långt som att prisa Sig själv efter att ha skapat den mänskliga mästerverket: ”Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!”(3)

Vad vi kan förstå från verserna och återberättelserna är att om en person finner vägledningens och godhetens stig så kan han/hon uppnå en sådan ära att denne överstiger änglarna. Och samtidigt kan han/hon hamna under djurens nivå om han/hon går vilse.

Men stigen till storhet och värdighet för en själv är att uppmärksamma det faktum att mannen/kvinnan vet vem han/hon är, var de kommer ifrån och vilka drag som är lämpliga för hans/hennes lämpliga och värdiga position.

Summeringen av sådan uppmärksamhet formar grunderna och källan för mänsklighetens rörelse mot hans/hennes perfektion och självkännedom som anses vara ”den bästa och värdefullaste kunskapen”.(4) Det är uppenbart att en man eller kvinna med självkännedom kan förstå sina förmågor och specifika karaktärsdrag medan han/hon också har möjligheten att identifiera sina svagheter, fattigdom och beroendet av den ultimata makten hos Gud själv.

I enlighet med Imam Hadis(A) hadith så kommer en person som inte känner till sin värdighet och inte ansträngt sig för att få självkännedom verkligen att nå förgörelse. För en person som får sin position eller ställning reducerad eller förödmjukad kan begå vilken handling som helst och därmed förlora sin mänskliga värdighet. Man måste frukta en sådan person; för en som inte sätter något värde för sig själv kommer uppenbarligen inte att ge någon värdighet åt någon annan.

Det är därför inte konstigt att personer som har brist på kultur begår hemska brott och sprider korruption. En sådan handling blir normalt för dem. Det är därför viktigt att man i detta kaotiska liv ändå kommer ihåg att öka vår självkännedom men också att vi samtidigt kommer ihåg att se oss själva och vår position som en del av en större geometrisk form av den här världen.


 

(Ovan är ett urval taget från ”Naqawi Wise Sayings” av Jawad Muhaddithi)  
Fotnoter:

1. Tuhaf al-Uqul.
2. Den heliga Koranen (17:70)
3. Den heliga Koranen (23:14)
4. Ghurar al-Hikam.