De ofelbaras efterträdare

”Den som dör utan att känna till sin tids Imam, kommer att dö en ignorants död.”[1] Den mest elementära formen av att känna en Imam är den grundläggande identifieringen; att känna till honom, från vilken ätt han härstammar och vilka kännetecken en Imam har.

Vissa som levde under Ahl al-Baits(A) livstid var angelägna om att känna till sin nuvarande och kommande Imam för att undvika att de hamnar i mörker och förlora siktet på den rätta vägen och för att undvika att dö en ignorants död. De var seriösa i det avseendet och ansträngde sig mycket.

Ett av sätten som tydligt fungerade som en vägledning för människorna så att de kunde identifiera deras framtida Imam var introduceringen och betoningen från föregående Imamer(A) vars Imamat hade bevisats för folket; för uttalandet från en Imam är Hujjah (tydligt bevis). I detta avseendet så introducerade den tionde Imamen, Imam Hadi(A), med olika instruktioner sin son Imam Askari(A) för folket och kallade honom uttryckligen för hans efterträdare. Till exempel:

1. Yahya Ibn Yasar Anbari sade:

”Imam Hadi(A) introducerade sin son Imam Askari(A) som Imamen och hans efterträdare fyra månader innan han gick bort och han bad oss vara vittnen”[2].

2. Ali Ibn Omar Nawfali sade: ”Vi besökte Imam Hadi(A) i hans gård när hans son Seyyed Mohammad(A) passerade förbi. Jag frågade:

”Min mästare, kommer den här pojken vara Imam efter dig?” Han svarade: ”Er Imam efter mig kommer att vara Hassan”[3].

3. Shahawayh Ibn Abdullah Jalab återberättar följande:

Imam Hadi(A) skrev ett brev till mig där följande stod: ”Du ville veta av mig om min efterträdare kommer att vara min son Seyyed Mohammad(A)[4] och du vara orolig. Var inte orolig för Allah(SWT) kommer inte lämna ett folk efter att ha väglett dem såvida Han inte skriver vad de ska undvika[5] och din Imam efter mig kommer att vara min son Abu Mohammad (Imam Askari(A)). Vad ni behöver finns hos honom och Allah kommer ge företräde till den Han vill och Han kommer hejda den Han vill: ”Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?”(Den heliga Koranen 2:106) Jag utvecklade vad som behövdes för en vaken och upplyst sinne och vad som kunde övertyga logiken”[6].

4. Abu Bakr Fahfaki sade: Imam Hade(A) skrev följande till mig:

Min son, Abu Mohammad (Hassan Askari), är den mest ideala från Profetens(S) hushåll (vid den tidpunkten) och den mest bestående Hujjah (bevis). Han är den äldsta bland mina söner och min efterträdare. Han kommer att ärva mina order och Imamat; vad du än har frågat mig kan du fråga honom också, vad som än behövs finns hos honom”[7].

5. Abdullah Ibn Mohammad Isfahani sade:

”Imam Hadi(A) sade: ”Er Imam efter mig kommer att vara den som genomför bönen vid min bortgång.”

Vi kände inte Imam Askari(A) fram till just då. När Imam Hadi(A) gick bort så kom Imam Askari(A) och genomförde bönen för sin fader”[8].

6. Safar Ibn Dolaf sade: ”Jag hörde Imam Hadi(A) säga:

”Imamen efter mig är Hassan och efter honom kommer det att vara Hujjah al-Qaem(AJ) som kommer att fylla jorden med rättvisa och jämställdhet efter att den fyllts med orättvisa och grymhet”[9].

Dessa är endast några exempel på återberättelser som de religiösa och troende har fört vidare från Imam Hadi(A).

Baserad på Profetens(S) uttalanden är identifieringen av en Imam inte något som är begränsat till en specifik era; detta gäller alla tider och eror. Därför är det vår plikt att identifiera vår tids Imam och aldrig misslyckas i vår lydnad till honom precis som Shia innan oss inte gjorde det.


(Ovan är ett urval taget från ”The Life of Imam Hassan al-Askari(PBUH)” av Baqir Sharif al-Qarashi)

Fotnoter:
[1]. Sunni referenser: Sahih Muslim, vol 6, s. 22 – Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 4, s. 96 – Sharh al-Aqaed al-Nasfiye, s. 232 och så vidare. Shia referenser: Kamal al-Din, vol 2, s. 409 – Usul al-Kafi, vol 1, s. 367, återberättelse #1
[2]. Usul al-Kafi, vol 1, s. 325
[3].  Usul al-Kafi, vol 1, s. 324
[4]. Vissa följeslagare trodde att Imam Hadis(A) andra son (Mohammad) skulle bli hans efterträdare och därför korrigerade Imamen dem och betonade flera gånger att Imam Askari(A) skulle bli hans efterträdare.
[5]. Den heliga Koranen (9:115)
[6]. Usul al-Kafi, vol 1, s. 328
[7]. Usul al-Kafi, vol 1, s. 327
[8]. ’Alam al-Waraa, s. 368
[9]. Kamal al-Din, vol 2, s. 55