Vägledningens kapitel

Utan tvekan är en av de huvudkaraktärer hos en Imam hans eminenta position när det kommer till kunskap och visdom. En Imam måste var den visaste bland folket under hans tid; annars vore det inte logiskt för folket att förlita sig på en ledare när det finns bättre och mer intellektuella och kunniga personer bland dem. Medan den vetenskapliga upphöjdheten hos profeter och deras efterträdare är ett faktum så är Profeten Mohammads(S) och hans familjs visdom mer uppenbart.

Historien vittnar om att Profetens(S) familj inte behövde något uppehåll när de skulle svara på en fråga. Deras svar överträffade svaret hos andra i logik och utformning.

Denna karaktärsdrag är tydligare under Imam Hadis(A) livstid; då han nådde Imamat innan mogen ålder; Imam Hadi(A) var långt kunnigare än de rättslärda under hans tid och de vittnade själva om hans överträfflighet och storhet.

Många debatter och dialoger på en rad olika ämnen har återberättats från Imam Hadi(A) och historien har upprepade gånger nämnt att närhelst Imamen(A) var involverad i en debatt så bekräftade opponenten Imamens(A) djupa kunskap för ämnet, skicklighet och visdom.

Det återberättas att en av romarnas kejsare skickade ett brev till en av Abbassidernas kalifer där han skrev:

”Bibeln har sagt att den som reciterar ett kapitel som inte har dessa sju bokstäver kommer inte känna av elden i helvetet på sin kropp[1]. De sju bokstäverna är ”tha”, ”jim”, ”kha”, ”za”, ”shin”, ”dha”, ”fa”. Men oavsett hur mycket som vi har letat i det gamla och nya testamentet och i Zabur så har vi inte hittat ett kapitel utan dessa sju bokstäver. Har ni ett sådant kapitel i er heliga bok?”

Den abbassidiska kalifen samlade alla lärda och ställde frågan till dem. I den samlingen kunde ingen annan än Imam Hadi(A) svara på frågan.

Imamen(A) svarade: ”Kapitel 1, Surah Fatiha/Hamd är sannerligen ett kapitel som inte innehåller någon av de sju bokstäverna.” Svaret från Imam Hadi(A) sändes till den romerska kejsaren. När kejsaren mottog svaret så blev han jätteglad[2]. Det har sagts att avsaknaden av de sju bokstäverna har följande visdom:

”Tha” är början på ordet ”thabur” (vilket betyder förstörelse).
”Jim” är början på ordet ”jahim” (vilket betyder helvetet).
”Kha” är början på ordet ”Khabith” (vilket betyder ond och en med onda intentioner).
”Za” är början på ordet ”Zaghum” (vilket betyder bitter och ett antänt träd i helvetet).
”Shin” är början på ordet ”Sheqawah” (vilket betyder dålig dom/bestraffning)
”Dha” är början på ordet ”Dhulmah” (vilket betyder mörker)
”Fa” är början på ordet ”Furqah” eller ”Afah” (vilket betyder separation eller avstån)[3].


(Ovan är ett urval taget från ”Life and history of Imam Hadi(PBUH)” av Dr Ali Mousa al-Ka’bi)

Fotnoter:

[1]. Utan tvekan kommer man inte till paradiset och uppnår Allahs(Swt) nåd bara genom att recitera ett utvalt kapitel oavsett dess storhet och värde. Frågan kräver vissa villkor och kriterier som måste uppfyllas. På samma sätt som när en läkares föreskrifter inte är till någon användning om ett förebyggande av någon sort mot sjukdomen inte äger rum.
[2]. Sharh Shaafi Abi Feraas, s. 563
[3]. Sharh Shaafi Abi Feraas, s. 563; dock finns det skilda åsikter om denna visdom är från Imam Hadi(A).