Månaden Muharram

Månaden Muharram är den första månaden i det Islamiska kalenderåret och den första av ashhor al-horom (förbjudna månaderna – fyra månader som är högst heliga och där bl.a. krig har totalförbjudits). Denna månad är även känd som ”Ahl al-Baits(A) sorgemånad” då Imam Hosseins(S) martyrskap ägde rum under månadens tionde dag, Ashura, år 61 e.H.!

I en hadith av Imam Ridha(A) följer: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram, kunde aldrig min fader Imam Kadhim(A) ses skratta; dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden; och när den tionde dagen kom, var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.” [Bihar al-Anwar, vol.44, s.284]

Vi beklagar denna stora tragedi till vår älskade Profet Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A) samt vår väntade Imam Mahdi(AJ) och ber Gud att skänka oss sanningssökande själar och rena hjärta fyllda av Hosseinisk kärlek, glöd, kampanda och stark vilja att följa sanningen i Guds väg inshaAllah!