Jag och mitt Ahl al-Bait

Ibn Abbas berättar följande:

Den Heliga Profeten(S) reciterade versen 33:33 i den Heliga Koranen och sade sedan: "Således är jag och mitt Ahl Al-Bait beskyddade från synder." [al-Durr al-Manthoor, av Jalaluddin al-Suyuti, vol. 5, s. 605-606,198 under kommentaren till versen 33:33 i Koranen.]