Introduktion

En av de största tragedierna i mänsklig historia är utan tvekan händelsen i Karbala. Den stora uppoffringen och den uthållighet som Imam Hossein(A), dotterson till den heliga Profeten(S), visade prov på under Ashura (den l0:e Muharram, år 61 e.H) är utan tvekan en ledstjärna för de som söker vägledning och framgång.

Under tidens gång har dock en del förvrängningar och påhitt smugit sig in i texterna kring händelserna bakom denna revolution, vare sig det handlar om fientlig propaganda eller överdrivna återgivningar från sympatisörer. Vad som är säkert dock, är att Islams fiender inte lyckats mildra denna händelse och den rörelse som väcktes bland folket efter Imam Hosseins(A) martyrskap har varit så beslutsam, säker och opåverkad, att till och med fiender till hans fader Imam Ali(A) och hans broder Imam Hassan(A) sänkt ner sina huvuden i respekt för honom och beundrat hans rörelse helhjärtat.

Men vad var då syftet bakom Imam Hosseins(A) revolution? Varför denna uppoffring? Och framför allt, vilka lärdomar kan vi dra genom denna tragedi?

Dessa frågor är en del av det som denna bok ämnar tydliggöra; med förhoppningen att nå ut till sanningssökande själar.
För att lättare kunna förstå den sanna innebörden bakom tragedin i Karbala, krävs en tillbakablick i historieböckerna kring de händelser som föranledde denna revolution.