Förord

Imam Hossein(A) och hans revolution i Karbala är ett viktigt kritiskt kapitel inom Islamisk historia som framförallt kommit att prägla Shia Islamisk tro och tankesätt. Den har fått revolutionens blod att forsa genom den islamiska nationens vener. Resultatet av detta har varit uppoffring och kamp för andlig frihet och nolltolerans gentemot orättvisa. Det budskap som Imam Hossein(A) lyfte fram och åberopade år 61 e.H. har hållits vid liv i århundraden trots fiendens många försök att förringa och tysta den och kommer att så förbli.

I dagens Sverige är den unga muslimen närmare den svenska mentaliteten och språket än sina föräldrars. Då det förekommer brist på material på ett språk som den unga generationen muslimer främst behärskar, finns det en risk för brist i förståelse för Imam Hossein(A) och händelsen vid Karbala samt dess centrala roll framförallt inom Shia Islam. Kärleken för denna Imam(A) finns visserligen inom varje sanningssökande fri hjärta men den bör medföljas av kunskap för att intellektuellt slå rot och blomstra.

Således är boken du har framför dig ett initiativ för att presentera Ashuras och Karbalas hjältar för den unga generationen muslimer samt till alla fria själar och tänkare i samhället på det språk som är lättillgängligast för de flesta av oss. Boken är en sammanställning av en rad texter av diverse författare som skildrar Imam Hosseins(A) revolution i Karbala genom att presentera hans följeslagares tro och övertygelse, hängivenhet och uppoffring samt mycket mer. Översättning samt sammanställning och redigering är gjord av Den Väntades Vänner med källhänvisning till originala texterna som är listat i slutet av detta förord.

Målsättningen är att möjliggöra och fördjupa bekantskapen med Imam Hosseins(A) budskap så att detta medför inspiration och förälskelse i denna ovärderliga personlighet och förebild. Med kärleken till Imam Hossein(A) i sitt hjärta och med hans exempel ständigt framför ögonen, kommer man onekligen vara segrande i både detta liv och nästa. Att leva upp till Imam Hosseins(A) ideal innebär att ta avstånd från alla former av förtryck, både på det individuella planet och på det sociala. Det gäller alltså att distansera sig själv från all form av synd och tillägna sitt liv åt att upprätta rättvisa inom sig själv och i samhället. Imam Hosseins(A) lära är hellre att offra livet som hjältemodig martyr än att leva livet med villkoret att acceptera förtryck; således är han och kommer för alltid att förbli symbolen för den fria revolutionära själens röst som vägrade bli nedtystad inför förtryck!

I Karbala finns hjältar ur alla skikt; kvinnor, män och barn. Var och en är en källa av inspiration för oss att dra lärdom av. Med förhoppning om att denna bok ger ett smakprov och en inblick av dessa exemplariska personligheter, så de må vara ett föredöme och en inspirationskälla för oss i våra liv.

Må Gud vägleda oss alla och skänka oss öppna ögon, insiktsfull intellekt, polerade hjärtan och fria själar som urskiljer sanningen och vandrar mot dess klara ljus i följet av de sanningssökande själar som föregått och blivit ett med Ljuset; inshaAllah!


Källhänvisning

The Life of Imam Zayn al-’Abidin av Ayatollah Baqir Sharif al-Qarashi
The Martyr of Karbala av Dr. Mahmoud Ayoub
Learning about Islam av Ahmed Ali Khan
History & current events av Mulla Bashir Rahim
Events and Circumstances Surrounding the Martyrdom of al-Hossein b. Ali av I.K.A. Howard (Ph D)
The Peace Treaty of al-Hasan(A) av Shaykh Radi Aal-Yasin
Imam Hassan ibn Ali(A) av Al Balagh Foundation
A Probe into the History of Ashura av Dr. Ibrahim Ayati
Ashura’, the 10th of Muharram av Mohammad Rida Hakimi
Sanningens Seger Zaynab dotter till Alis Liv av M.H. Bilgrami