Imamens(AJ) livsperioder

Imam Mahdis(AJ) liv kan indelas i tre perioder;

1.    Från födseln till faderns martyrskap, då Imamen(A) var i 5 års åldern. Under den här perioden kom många av hans fars, Imam Askaris(A), vänner, följeslagare och framstående rättslärda till hans hem för att få svar på sina frågor. Då visade Imamen(A) dem sin son, Imam Mahdi(AJ), och rekommenderade dem att följa honom.

2.    (Ghaybah Soghra) Den lilla fördoldhetsperioden startade vid sex års åldern och fortsatte till 76 års åldern. Under denna period, var det inte möjligt för någon annan än hans vänner och följeslagare att träffa honom. Dessa brukade träffa honom för att bl.a. få svar på sina rättsproblem. Under denna period var det endast fyra personer som var speciellt utvalda vänner till Imamen(AJ) och var länken mellan folket och Imamen(AJ). Dessa bar och levererade folkets brev med frågor till Imamen(AJ), sedan levererade de Imamens(AJ) svar tillbaka till folket. Dessa fyra var:

1)    Usman bin Saeed
2)    Mohammad bin Usman
3)    Hossein bin Raoh
4)    Ali bin Mohammad Sumairi

Dessa hade Imamens(AJ) förtroende, och var och en av dem utförde troget sina plikter.

3.    Den stora fördoldhetsperioden, al-Ghaybah al-Kobra, startade från år 329 e.H. och pågår fortfarande. Under den här perioden visar sig Imamen(AJ) bland folksamlingar i en okänd persons skepnad, dvs. utan att bli igenkänd som Imamen(AJ). Ingen kan känna igen honom, de som ser honom ser honom som en främling, men efter att han gått förstår dem av alla tecken att det var Imamen(AJ).