Imam Sajjads(A) barndomsönskan

En dag, under hans barndom, då vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A) inte mådde så bra. Frågade hans fader Imam Hossein(A) honom, ”Hur mår du min son? Är det något du önskar, så att jag kan förse dig med det?” Trots hans unga ålder och som ett litet barn svarade han, ”O fader, min önskan är enbart en sak, att Gud placerar mig bland dem som är evigt belåtna, och tillfredsställda med allt det Han bestämmer för dem”.
Varpå hans pappa omfamnade honom och sade, ”Du har verkligen talat ord fyllda med kunskap (ma’rifa). Ditt svar liknar profeten Abrahms(A) svar när han blev kastad i elden (av den förtryckande kungen Nimrod) och ängeln Gabrie(A) uppenbarade sig för honom och frågade honom, om han hade någon önskan, varpå profeten Abrahm(A) svarade: ”Ja, men inte från dig.”