De ödmjukas attityd

Varje person njuter av den uppmärksamhet och deltagande från andra gentemot en själv. Ödmjukhet är en av mest rekommenderade dygden hos våra ledare och det är något som för människorna närmare varandra. Fåfänga eller egocentrism är å andra sidan är det direkta motsatsen till ödmjukhet vilket är orsak till att människorna omkring dig försvinner. Men hur är det möjligt att vara och förbli ödmjuk medan man lever bland människorna och avstå från att bli arrogant?
Följande berättelse visar de förslag som kommer från Imam Sajjad(A) om vikten av ödmjukhet och hur man ska förhindra att man blir egenkär i sin relation med människorna.

Imam Baqir(A) återberättar:
Ibn Shahab Zuhri kom för att träffa min far medan han såg ut att vara väldigt ledsen och plågad. Min far frågade honom: ”Varför är du så ledsen?”
Zuhri svarade: ”O son till Allahs Budbärare! Jag är tyngd och besvärad av människorna som är avundsjuka på min situation och välsignelser. Framförallt de jag hade hoppats på, de som jag har hjälpt och som inte hjälper mig.”

Imam Sajjad(A) sade: ”Kontrollera din tunga så att du kan behålla dina vänner.”

Zuhri sade: ”O son till Allahs Budbärare, jag har behandlat dem med de finaste och vänligaste orden.”

Imamen sade: ”Ve! Ve! Var försiktig så du inte blir för egenkär och egocentrisk över dig själv för din vältalighet. Var försiktig med att yttra ett ord som du är säker på att de kommer att bestrida dig för även om det du säger kan verka logiskt för dig. Det är inte så att du är kapabel att övertyga och förklara dina ursäkter och förklaringar till varje person som anser det du säger vara oacceptabelt.

Zuhri! Varför ser du inte muslimerna som din egna familj där deras äldre är som dina fäder och deras unga som dina barn och muslimerna i din ålder som dina bröder? I det fallet, vem av de är du villig att såra, önska illa eller förödmjuka?

Så om Shaytan lyckas förleda dig och få dig att tro att du är bättre än andra, se om den personen (som du känner är lägre än dig) är äldre än dig och säg: ”för mig är han en troende och hans goda handlingar är fler än mina” och om han är yngre än dig så ska du säga: ”Jag har begått fler synder än honom och därför är han bättre än mig” och ifall han är jämngammal så ska du säga: ”Jag är säker på mina synder men jag är osäker på hans, så varför ska jag ändra min säkerhet till tvivel?”

Om du ser en muslim som böjer sig för dig och visar respekt så ska du säga: ”detta är en välsignelse från dem till mig” och ifall de ignorerar dig eller sårar dig så ska du säga: ”kanske är detta resultatet av en synd eller misstag som jag har begått.”

Om du handlar i enlighet med detta så kommer Allah att göra livet enkelt för dig och öka dina vänner och du kommer att bli glad över deras goda handlingar och inte bli ledsen över deras misstag.

Du bör veta att den mest givmilda för människorna är han/hon som gör goda handlingar för dem utan att ha ett behov eller önskemål hos dem. På en annan nivå är den som är mest givmild mot människorna han/hon som tar hand om sig själv och oavsett hans behov så ber han inte andra om hjälp. För människorna i världen är upptagna med deras egna frågor. Och således är den som inte stör dem i det de söker en som hjälpt dem och den som utöver att inte störa dem ökar deras välstånd anses vara mer älskad och respekterad av dem.”(1)

(Ovan är ett urval taget från ”Ihtijaj” av Sheikh Tabarsi)

Fotnoter:

1. 1. Ihtijaj, vol. 2, s. 320.