Imam Sadiq(A) student bevisar: Imamat är vägledning som vi behöver

Basra är en stor stad och huvudentrén till Irak. Staden är belägen vid den nedre delen av floden Eufrat. Där, i en stor moske, brukade folk samlas för att diskutera olika delar av de Islamiska reglerna och lagarna. En berömd präst/kvinnopräst vid namn Amr Bin Ubeid predikade i ämnet Imamat (ett Islamiskt uttryck som syftar på ”ledarskap”av Imamer som följde Profeten Mohammad(S) i Islam (Islamisk ledarskap), enligt Shia övertygelse).

Han var omgiven av en stor skara människor som frågade olika frågor om ämnet. Plötsligt, kommer en ung och intelligent student av Imam Sadiq(A) vid namn Hesham fram och deltar i ämnet. Han satte sig i den främre raden och tilltalade prästen med orden att han var en främling och skulle vilja ställa några frågor. För att skaffa sig tillåtelse att göra detta, frågade han följande: Hesham: Först, Herrn! Snälla skulle jag kunna få fråga om du har ögon?   Amr: Unga pojke! Är detta en fråga att ställa?  Hesham: Vad min fråga än är, så är detta i alla fall min fråga och jag skulle uppskatta om du kunde svara på den. Amr: Okej! Det är din fulla rätt att fråga, även om det är en dum fråga. Hesham: Som jag redan frågat, Herrn, snälla skulle jag kunna få reda på om du har ögon?

Amr: Ja, det har jag. Hesham: Vad har du för nytta av dem?Amr: Med ögon, kan jag se olika ansikten av folk samt olika färger på saker och ting. Hesham: Och du har även en näsa? Amr: Ja, jag har en näsa. Hesham: Vad är dess funktion? Amr: Jag känner dofter och lukter med den. Hesham:  Och du har en mun? Amr: Ja det har jag.  Hesham: Till vilken nytta är den. Amr: Jag kan tala med människor med den och äta och dricka med den.   Hesham:  Har du öron? Amr: Ja, jag har två öron. Hesham: Vad är deras funktion? Amr:  Jag kan höra ljud med dem.

Amr: Den Allsmäktiga har välsignat mig med det också. Hesham: Vad är dess användning? Amr:  Med den kan jag särskilja saker som mina andra sinnen som händer, ögon, öron, näsa, tunga etc. Om det finns en skillnad kan jag med min hjärna avgöra detta. När jag är osäker kan jag avlägsna osäkerheten med den. Hesham: Så, betyder detta att förutom att vara vid god hälsa, så kan alla dessa organ inte fungera oberoende av hjärnan.

Amr: Nej, Nej! Inget av organen kan fungera oberoende (själva) utan hjälp från hjärnan. Hesham:  Varför är det så? Är det inte så att, organen är perfekta och starka nog att särskilja mellan saker? Amr:  Unga pojke! När något av organen är osäker på en sak, vad det känner, ser eller smakar, skickar den över ärendet till hjärnan, som fastställer det rätta och avlägsnar osäkerheten. Hesham:  Så, från det som du har sagt, vill du att jag skall förstå att Gud Den Allsäktige har skapat och format hjärnan för att vägleda organen och ta bort osäkerheten. Amr: Ja, det stämmer. Hesham:  Så hjärnan är en nödvändighet, annars så skulle inte organen kunna fungera oberoende/korrekt.

Amr: Ja. Hesham: Snälla Herrn! Tillkänna ge även dina ståndpunkter med ärlighet och rättvisa på denna punkt också. Om Den Allsmäktiga har inte lämnat organen av människans kropp utan vägledning från hjärnan, hur är det då möjligt att den Allsmäktige Gud skulle lämna miljoner av hans skapelser utan en IMAM att vägleda och lösa deras problem som uppstår från osäkerhet och konflikter? Borde inte våra gemensamma sinnen acceptera detta faktum? När Amr Bin Ubeid hörde detta logiska argument, och fann inga ord att besvara blev han tyst och började tänka i djupa banor.

Hesham var väldigt djupt lärd person och en av de närmaste kompanjonerna till Imam Sadiq(A) från vilken han fått sin kunskap