Imam Baqir(A)

Namn: Mohammad
Titel: Baqir, Shakir, Hadi
Kuniyya: Abu Jaffar
Far: Imam Ali Sajjad(A)
Mor: Fatima dotter av Imam Hassan(A) – den andre Imamen (Umme Abdullah)
Födelse: den 1 Rajab år 57 e. H. (677 e Kr.) i Medina
Martyrskap: den 7 Dhulhijah år 114 e. H. i Medina
Begravd: i Janatul Baqi, Medina

Han(A) föddes i Medina år 57 (676 e Kr) A.H. (Anno hijra). Han(A) dog 114 A.H. vid 57-års ålder. Han(A) var en ledande medlem i den Hashimitiska familjen, och ledande bland ättlingarna till Imam Ali(A). Han(A) blev begravd i al-Baqi en begravningsplats i Medina, Profetens(S) stad. Maymun al-Qaddah rapporterade å Imam Jafar Sadiqs(A) vägnar som rapporterade från sin far(A).Jag (Imam Baqir) besökte Jabir bin Abd Allah al-Ansari(RA). Jag hälsade honom och han besvarade min hälsning, sedan frågade han mig, ”Vem är du”? Detta skedde efter det att han hade blivit blind. Mohammad bin Ali bin al-Hossein(A), svarade: ”Mitt barn, kom närmare” sa han. Jag gick närmare och han pussade min hand.

Sedan böjde han sig ned mot min fot och pussade den. Jag vände mig bort från honom.

Då sa han till mig ”Guds Profet(S) hälsar dig”. ”Frid och fred och Guds nåd och välsignelser vare över Guds Profet(S)”, svarade jag.

”Hur står det till Jabir?” Han berättade: ”En dag var jag med honom (med Profeten(S) när han(S) sa till mig:” Jabir, kanske kommer du att leva tills du träffar en av mina ättlingar som heter Mohammad son av Ali son av Hossein(A), Gud kommer att skänka ljus och visdom över honom.

Hälsa honom då från mig.”

I testamentet, som de troendes Mästare (Amir-ul-mominin) Imam Ali(A) skrev åt sina barn, nämndes Mohammad bin Ali bin Imam Hossein(A) och hans förmyndarskap. Guds Profet(S) nämnde honom som den som banar väg genom religiös kunskap (ulum) Det är rapporterat från Jabir bin Abd Allah i en direkt (mujarrad) tradition (hadith): Guds Profet(S) sa till mig: Det kommer komma en dag då du träffar ett av mina barn, ättlingar från Imam Hossein(A), han kommer att öppna dörren för kunskap genom religionen, hälsa honom från mig när du träffar honom.

Ängeln Gabriel hämtade en skrivtavla från paradiset till. Profeten(S) gav den till sin dotter Fatima(A). I den finns namnen för alla imamer där även Imam Baqirs(A) namn finns med på dem som efterföljer Profeten(S), . Shiamuslimska källor rapporterar även att Gud(Swt) sände ner till sin Profet(S), ett dokument med tolv förseglingar. Gud beordrade Profeten(S) att ge den till de troendes Mästare, Imam Ali(A) och att tala om för honom att bryta den första förseglingen och agera enligt det som finns i den delen av dokumentet. Vid sin dödsstund, gav han vidare dokumentet till sin son, Imam Hassan(A) och talade om för honom att bryta den andra förseglingen och agera enligt innehållet i den delen av dokumentet.

Därefter vid sin dödsstund gav han den vidare till sin bror, Imam Hossein(A). Han talade om för honom att bryta den tredje förseglingen och agera enligt det som stod nedskrivet. Vid sin död, gav han vidare det till sin son Ali bin Hossein al-Akbar (den äldre) (Imam Sajjad)(A) han instruerade honom på ett liknande sätt tills den dagen då det var Imam Baqirs(A) tur att ge den till sin son i nedstigande led till den sista av Imamerna(A).