Imam Hassans(A) Karaktär

De lärda som har studerat livet av den heliga Profetens(S) dotterson, Imam Hassan(A) och hans broder, Imam Hossein(A) konstaterar att de hade en hög grad [hög nivå] av utbildning, och andlig och ideologisk uppfostran, som ingen annan person hade kunnat skaffa sig.
Tecken av uppenbarelse och den gudomliga omtanken visade deras karaktär, tillsammans med dess aspekter, beståndsdelar och syften. De förfinades i hög grad, och uppnådde likhet i Islams undervisningar från deras farfar, Guds budbärare(S), deras fader, Imam Ali(A), och deras moder Fatima Zahra(A), under utmärkta föredöme och daglig vägledning.
Även om de förlorade både deras farfar, och moder i en tidig ålder, så avbröts inte deras uppfostran. Deras fader, Imam Ali Ibn Abi Talib(A), lärjungen till Guds Budbärare(S), och Mästaren av den gudomliga uppenbarelsen, som var folkets vägledare, vakade över dem. Det finns inget tvivel om Imamerna Hassan(A) och Imam Hossein(A) steg upp i rank av den gudomliga höjden.

De var förberedda att ta på sig ansvaret av det gudomliga meddelandet, i form och innebörd. Det ultimata resultatet var att båda Imamerna Hassan(A) och Hossein(A) blev Islam perfekta speglingar på jorden.
Beståndsdelarna om karaktärerna av de två Imamerna var samma, dem var egendomliga i deras uppförande, att gå framåt, spår och mål, som var islamiskt i deras helhet.