Etiska sida

Angående denna aspekt om karaktären av Profetens(S) dotterson, så kan inga skillnader tillskrivas bland dem vägleda Imamerna(A) i detta avseende, eller i något annat inslag av Islamiskt ideal. De är jämbördiga i detta. Vi ska begränsa oss själva till att framlägga några berättelser om Imamens(A) uppförande med folket. Vi hoppas att hans moral kommer vara det som vi tar till oss ifrån och följer.

Hans anständighet

Det har återberättats att han träffade några fattiga män som lade ut några smulor bröd på marken framför sig själva som de hade plockat upp tidigare från gatan. De satt och åt brödsmulorna. De bjöd in Imamen(A) att äta med dem. Han accepterade inbjudan och sade:
”Säkerligen gillar Allah(SWT) inte högmodighet.”
Efter att ha ätit klart med dem bjöd han dem till sitt hus. Han gav männen pengar, matade dem och beklädde dem.
1. Imam Hassan(A) passerade enligt en tradition några pojkar som åt. De erbjöd honom att dela deras mat med honom. Han accepterade deras inbjudan, sedan kallade de till sitt hus och belönade dem generöst.
2. Det har rapporterats att han hade suttit någonstans. När Imamen(A) reste sig för att gå, kom en fattig man. Imamen(A) välkomnade honom, och talade vänligt till honom. ”Du har kommit på tiden då jag skulle iväg,” sade han till mannen. ”Ger du mig tillstånd att gå?” ”Ja, O son till Guds budbärare”, svarade mannen.