Imam Hassans(A) hembiträde och hanterandet av ilska

En gång tappade en av Imam Hassans(A) hembiträden en skål med het soppa över Imam Hassan(A).
Hon blev mycket rädd, då hon trodde att Imam Hassan(A) skulle bli arg och således straffa henne. Därför reciterade hon omedelbart versen: ”… som lägger band på sin vrede…”

Imam Hassan(A) log och sade att han inte var arg.
Då reciterade hon nästa del av versen: ”… och förlåter sina medmänniskor …”
Imam Hassan(A) sade att han hade förlåtit henne.
Sedan reciterade hon versen: ”… Gud älskar dem som gör det goda och det rätta …”
Imam Hassan(A) sade då att hon var fri.
Den ovannämnda versen är från Surah al-Imran, vers 134, i den heliga Koranen.

Moral: Den heliga Koranen finns inte bara där för att läsa ur, utan även ta lärdom från och handla utefter. Det är Guds ord som lär oss allt vi behöver veta om vi bara förstod det.