Imam Hassan(A) och kunskap

Imam Hassan(A), likt alla andra Imamer(A), tilldelades gudomlig kunskap av Gud och han visade prov på detta redan som barn.

En gång blev Imam Hassan(A) tillfrågad följande: ”Vad är de 10 starkaste tingen som är starkare än varandra?” Imam Hassan(A) svarade:

Bland de starka tingen är sten;
Starkare än detta är järn, vilket används för att bryta sten;
Starkare än detta är eld, vilket smälter järnet;
Starkare än detta är vatten, som släcker elden;
Starkare än detta är molnen, som bär vattnet med sig;
Starkare än detta är luften, som driver molnen;
Starkare än detta är den ängel som förflyttar luften;
Starkare än detta är den ängel som kommer att ge död åt den ängel som förflyttar luften;
Starkare än detta är döden, som kommer att komma över dödens ängel; och
Ännu starkare än detta är Guds befallning, som styr över döden.

En gång frågade Romrikets härskare Imam Hassan(A): ”Vilka skapelser föddes utan en moder och en fader, eller man och kvinna?” Imam Hassan(A) svarade: ”Detta är sju skapelser: Profeten Adam(A), Eva(A), det lamm som sändes ned och offrades istället för Profeten Ismael(A), Profeten Salihs(A) kamel, Profeten Moses(A) orm, Iblis och kråkan som lärde Profeten Adams(A) son Kabil hur man begraver döda.