I väntan på befrielse (Faraj)

Imam Ali(A) sade till sina följeslagare: ”Var i väntan på befrielse (faraj) och misströsta aldrig om Guds nåd och barmhärtighet, då de mest omtyckta av handlingar inför Gud, är väntan på befrielse (faraj). Den som tillbringar sitt liv i väntan på oss, är lik den som offrat sig i Guds väg.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 123]