Hennes mor(A)

Khadijah(A) härskade över Profetens(S) hjärta och hade en mycket hög position nära honom. Han älskade henne oerhört mycket och var lojal mot henne.

Aisha, Profetens(S) fru har sagt: ”Efter Khadijahs bortgång nämnde Profeten hennes namn och prisade henne var gång han lämnade hemmet. En gång nämnde han henne, var på jag blev avundsjuk och sade, ’Hon var inget annat än en gammal kvinna, Allah har skänkt dig mycket bättre fruar än henne’. Profeten blev så arg att hans panna började rycka, han sade: ’Nej, vid Allah, Han har inte skänkt mig bättre fruar än henne. Hon trodde på mig när alla andra valde att inte tro, tröstade mig med pengar när alla andra förnekade mig, och Allah beviljade mig en dotter från henne som han inte har beviljat mig från mina andra fruar’”.[3]

En gång kom Khadijahs(A) syster, Halah, till Medina och besökte Profetens(S) hus. När Profeten(S) hörde hennes röst på gården var den mycket lik Khadijahs(A) röst, han sa: ”Å min Herre, hon är bara Halah bint Khuwaylid…”

Aisha kunde inte kontrollera sig och sa: ”Vad kommer du ihåg från en gammal kvinna från Qurayshs? Hon dog för länge sedan och Allah har skänkt dig i hennes plats bättre fruar än henne.”[4] Profeten(S) blev arg och sade med en bestämd, höjd röst till Aisha: ”Nej, vid Allah, Allah har inte skänkt mig bättre än henne. Hon trodde på mig när folket inte trodde, hon trodde på mig när folket anklagade mig för lögner, tröstade mig med sin välfärd när folket förnekade mig, och Allah beviljade mig med en dotter från henne som Han inte har beviljat mig från mina andra fruar.”[5]

När Profeten(S) slaktade ett får, sa han till en tjänare: ”Ta med lite kött till Khadijahs vänner.” Aisha frågade: ”Varför gör du det där?” Han sade: ”Jag älskar de som älskar henne”.[6]

En annan hadith[7] berättar att Profeten(S) har sagt: ”Jag har hennes kärlek”.[8] Aisha övervann sin avundsjuka, då hon ständigt fick höra Profeten(S) prisa Khadijah(A). Hon sade: ”Jag har aldrig avundat en kvinna såsom jag avundades Khadijah. Allahs budbärare gifte sig inte med mig förrän efter hennes bortgång”.[9]

Vart Profeten(S) än gick var Khadijahs(A) själ med honom, och hans själ var full av kärlek till henne. Han kom ofta ihåg henne, och bad Allah(SWT) att visa barmhärtighet över henne.