Fatima(A) som dotter

(uppväxt och roll som dotter – fulländad dotter; hur? Några aspekter:)

Fatima(A) var långt före sin tid och redan som barn blomstrade hennes moderlika egenskaper till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hennes far, Profeten Mohammad(S), genomgick de största möjliga svårigheterna, därtill att han var föräldralös och hade mist sin moder som barn, gjorde att smärtan blev större att uthärda. Men Fatima(A), med sin kärlek och omsorg, gav en tröst och ett stöd till Profeten(S) som kan liknas vid en moders.

Exempelvis hände det en gång att när Profeten(S) bad kom de otroende och hällde grus på hans rygg och hånade honom. Fatima(A), som då bara var ett barn, sprang fram och med sina små händer putsade bort smutsen och omfamnade sin fader på ett sätt som en mor vanligtvis gör.