Hans(A) Egenskaper

Imamen ska ha följande egenskaper:

1. Vissa rättvisa i alla dess exklusiva förhållanden, såsom att avstå från stora synder och insistera på små synder.

2. Kunskap om vad samhället behöver i alla områden, orsakerna till uppenbarelsen och de religiösa reglerna.

3. Pålitliga sinnen såsom öron, ögon och tunga, att han genom dessa företar sig vad han inser. De övriga sinnena ska det inte vara något fel på.

4. Yttrandet leder till styrandet av ämnet och hantering av allmänna intressen.

5. Vara tapper, hjälpsam och ha förmågan att skydda enigheten i Islam, och utkämpa det heliga kriget jihad mot fienderna.

7. Härstamning, Imamen(A) tillhör Quraysh. Al-Mawardi och Ibn Khaldun har nämnt dessa villkor. [1]

8. Teologerna har definierat felfriheten som: ”Det är en nåd från Gud som har anförtrotts till de mest perfekta av Hans(SWT) tjänare, och genom att Imamen avstår från att begå brott och överträdelse avsiktligt eller oavsiktligt.” Shiamuslimerna har enhälligt enats om att Imamen bör vara felfri och beviset på detta är Hadith al-Thaqalayn där Guds sändebud, Profeten Mohammad(S) har jämfört Koranen med hans(S) familj(A). Eftersom Koranen är fri från fel och misstag, är också Profetens(S) familj(A) det, annars skulle denna jämförelse och jämställdhet dem emellan vara felaktig.

Hans(A) Nobla Moral

På grund av sitt mäktiga uppträdande, var Profeten(S) ett exempel på den gudomliga nåden som fyller eländiga, sorgsna hjärtan med hopp och nåd. Han(S) besökte de fattiga muslimerna och de sjuka bland folket. Han(S) bevittnade deras begravningar och svarade på deras inbjudningar. Han(S) vägrade varken inbjudan av en slav eller en fattig person. [2] När någon satt med honom, fortsatte han att prata med honom tills personen själv gick. När han(S) skakade hand med någon, drog han(S) aldrig sin hand ifrån personen ända tills personen själv släppte taget. Han(S) tog väl hand om människor och undvek att behandla dem illa.

Dessa ädla moraliska egenskaper fanns i Imam Hassan(A), på grund av arvet från sin morfar. Historien har nämnt flera exempel på hans ädla moraliska egenskaper och här kommer det att nämnas några av dem:

1. En del fattiga personer samlade några brödbitar från gatorna och lade dem på marken och började äta. Imam Hassan(A) gick förbi, och de bjöd in honom. Han svarade på deras inbjudan och sade: ”Sannerligen älskar inte Gud de arroganta!” Efter han(A) hade fått mat, bjöd han dem. Sedan försedde han dem med kläder. [3] Han överöste dem med sin välsignelse och vänlighet.

Ödmjukhet är ett bevis på att själen är perfekt, betydande och ädel. Det har nämnts i traditionen: ”Sannerligen bidrar ödmjukhet (ingenting) annat än storhet till tjänaren, och agera därför ödmjukt, så kommer Allah(SWT) förbarma Sig över dig!” [4]

2. Imam Hassan(A) hade överseende med de personer som behandlade honom illa och han behandlade dem vänligt. Imamen(A) hade en tacka och en dag fick han reda på att tackans ena ben var brutet. Han(A) frågade sina tjänare:

-Vem har gjort detta?
-Jag.
-Varför har du gjort det?
-För att försörja dig!

Imamen(A) log och sade till honom: ”Jag kommer att göra dig glad!” Sedan befriade Imamen(A) honom och gav honom många gåvor. [5]

4. En gång satt Imam Hassan(A) ned. Då han var på väg att gå därifrån, kom en fattig man. Han(A) välkomnade den stackars mannen och behandlade honom med vänlighet. Han(A) sade till honom:

-Du kom när jag var redo att gå härifrån. Tillåter ni mig att gå?
-Ja, O son till Guds Sändebud(S)!

Säkerligen respekteras rättigheterna för den som sitter med dig, vilket är bland samhällets goda uppförande som leder till kärlek och vänskap, skapar samarbete och starka relationer mellan människorna. Av denna anledning har Islam beordrat och uppmanat muslimer att hålla fast vid dem.

5. Imamen(A) var en modell av ädel mänsklighet och en symbol för bra uppförande. Ilska påverkade honom(A) inte …

Han(A) behandlade alla med vänlighet, även de som hånade honomoch hyste illvilja mot honom. Han(A) hade tålamod med dem och benådade dem, till en sådan grad att hans bittra fiende, Marwan ibn al-Hakam erkände hans(A) stora överseende och ädla moraliska egenskaper. Detta inträffade då Imamen(A) förenades med Allah(SWT) och Marwan skyndade sig för att bära hans(A) kista. Imam Hossein(A) frågade Marwan;

-Idag bär du på Imam Hassans(A) kista, medan du hånade honom(A) igår?
-Jag gjorde det mot honom(A) vars mildhet var jämbördig med ett berg! [6]

Imam Hassan(A) var likadan som hans(A) morfar, Profeten(S), i hans(A) överflödande nåd och mycket goda uppförande, och förlät således dem som hånade honom(A). Historien har nämnt flera exempel på hans(A) ädla moraliska egenskaper som tyder på att han(A) var på toppen av moral och bland de som deltog i uppbyggandet av vett och etik, såväl som uppförande i den arabiska och muslimska världen.

Källor:

[1] Al-ahkâm al-Sultaniya, sida. 4. Al-Muqaddama, sida. 135.
[2] Al-Hakim, Mustadrak, vol. 2, sida. 466.
[3] Nihayat al-Irab FI funun al-Adab, vol. 3, sida. 443.
[4] Al-Sabban, sida. 176.
[5] Al-Khawarizmi, Maqtal al-Husayn, vol. 1, sida. 147.
[6] Sharh Nahj al-Balagha, vol. 4, sida. 5.