Gud har berikat dig från detta behov

Ali bin Yaghtin frågade Imam Ridha(A) om tillfälligt äktenskap. Imam(A) svarade: ”Varför vill du ha det medan du ingår ett permanent äktenskap? Gud har berikat dig från detta behov, eftersom Han har skänkt dig råd för ett permanent äktenskap.” [Mostadrak, vol. 2, s. 588]