Gryningen sker gradvis

Vi har alla hört hadithen där Profeten(S) beskriver Imamen(AJ) under fördoldhetens tid som ”solen bakom moln”.

En reflektion från en lärd som sa sammanfattningsvis följande:

Solens skymning och gryning behöver ske gradvis för att alla som påverkas av den, ska få möjlighet att sakta men säkert anpassa sig. Imamen(AJ) som är den mänskliga himlens sol, följer ett liknande mönster. De tre tidigare Imamerna(A) var inte lika synligt närvarande bland folk och byggde upp ett nätverk av representanter som människor kunde vända sig till i deras frånvaro. Imamens(AJ) eget liv inleddes med ghayba soghra (mindre fördoldhet) och kontakten hölls via utvalda representanter, tills det övergick i ghayba kobra (större fördoldhet). Precis som Imamens(AJ) ghayba (fördoldhet) hände med en förbredande planering och skedde gradvis, kommer även hans faraj följa samma gudomliga visdom.

Den reflektionen påminde om insikten att processen redan börjat, alltid varit igång egentligen och vi är en del av den. Så frågan idag är inte när, utan hur snart? Och går jag med- eller motströms?