Filosofin bakom fördröjandet av återkomsten genom närvaron av villkor

Fråga:
Under historiens gång, stöter vi ibland på villkor och möjligheter genom vilka det kan antas att de nödvändiga kraven för återkomsten är närvarande, såsom till exempel människors mottaglighet till religion, uppoffring i Islams väg, att ge sina liv genom martyrskap, osv., till en sådan grad att det verkar som om det istället för 313 personer, verkar vara tusentals personer redo att offra sina liv på Imamens(AJ) befallning. När sådana villkor existerar, vad är då hemligheten bakom försenandet av återkomsten?

Svar:
Angående närvaron av villkor för Imamens(AJ) återkomst gäller följande:
För det första, kan ingen hävda med säkerhet, att alla villkor blivit uppfyllda, då detta hävdande i sig självt kräver kunskap om alla villkor, och det är möjligt att återberättelser inte redogjort för samtliga villkor.
För det andra, om man antar att villkoren begränsats till de tillfällen som återberättats i återberättelserna, kan vi fortfarande inte, såsom Sheikh Saduq(RA) sade, vara säkra på att just dessa specifika 313 kompanjonerna och de resterande villkoren är närvarande.
Om nu alla villkor och förhållanden indikerar på närvaron av de nödvändiga villkoren för återkomsten, och om man inte kan förneka existensen av rena individer som skulle kunna räknas bland de 313 kompanjonerna till Imamen(AJ), kan vi fortfarande inte hävda att alla dessa individer kan jämföras med Salman(A), Abu Tharr(RA), Miqdad(RA), Rashid Hijri(RA), och martyrerna i Karbala.

I nuläget, då vi tydligt ser att många närmar sig Islam, ser vi ändå att många ifrågasätter de gudomliga lagarna, gällande ett stort antal av politiska, ekonomiska och sociala frågor. Detta sker i en sådan utsträckning att de anser vissa religiösa bud, som inte är begränsade av tid och plats, vara begränsade till Profetens(S) tid, och genom detta befriar de sig själva från ansvar. När det existerar sådana personer och situationer, hur kan vi påstå att villkoren för återkomsten är redo, eller överhuvudtaget fråga varför den blivit uppskjuten?

Baserat på detta, är det för oss lämpligt att i denna fråga underkasta oss Gud, den Allvetandes, vilja, och inte försaka värdet av att vänta på återkomsten. Vi bör därför tillskriva fördoldheten av Imamen(AJ) genom våra handlingar och ständigt bevara hans minne i våra hjärtan och således söka förverkliga villkoren för hans återkomst genom att reformera våra egna handlingar.

 

Källa: Discussions Concerning al-Mahdi (May Allah hasten his return). Skriven av: Ayatullah al-Uzma al-Hajj ash-Shaykh Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani.