Fatima Zahras(A) som maka

(äktenskap och familjebildning – fulländad maka; hur? Några aspekter:)

Fatima Zahra(A) var den bästa möjliga hustrun i kärlek, trohet, lojalitet och omsorg. Därför sade hon på sin dödsbädd när hon uttryckte sin sista vilja till Imam Ali(A), ”Du har inte upplevt mig som en lögnerska eller som en svikare och jag har aldrig varit dig olydig sen jag har känt dig.”

Imam Ali(A) svarade, ”Du är för from, Gudfruktig och kunniga för att jag ska tillrättavisa dig i något sånt!”  (Källa: Bihar al-Anwar, vol. 43, chapter 7, s. 191)

Hon brukade ta hand om sin make på bästa möjliga sätt och klagade aldrig trots att han var tyngd med inbördeskrig och hade många fiender på grund av sin status som de troendes ledare och Profetens(S) utvalde. Fatima(A) brukade jämnt möta Imam Ali(A) vid dörren och välkomna honom hem. En gång hände det att Imam Ali(A) knackade på hemdörren och Fizza, Fatimas(A) biträde, öppnade dörren istället eftersom Fatima(A) inte var i närheten. När Imam Ali(A) senare var ensam med Fatima(A) sade han, ”Jag önskar att du alltid kunde ta emot mig när jag kommer hem för när jag ser ditt ansikte försvinner alla bekymmer och oro!”

Fatima(A) levde med sin make utan att någonsin utmärka sig själv som Profetens(S) dotter och hon såg ingen syssla som var under hennes värdighet att utföra. Tvärtom utförde hon alla sysslor med stort hjärta och glatt humör trots svårigheterna det medgav.

Imam Ali(A) sade, ”Jag gjorde henne aldrig arg i hela mitt liv och hon gjorde aldrig mig arg och hon var mig aldrig olydig i hela sitt liv.” (Källa: Bihar al-Anwar, vol. 43, s. 134)