Förböner är inte för de som försummar bönen

Vid slutet av sitt liv kallade Imam Sadiq(A) på sina anhöriga och kompanjoner och sade följande till dem: ”Sannerligen når aldrig våra förböner den som tar lätt på bönen.” [Bihar al-Anwar, vol. 82, s. 236]