Category Archives: Bönen

Hjärtats ljus

Profeten(S) sade: ”Bönen är (i själva verket) ett ljus i den bedjandes hjärta. Således, kan den som så önskar, illuminera sitt hjärta (med hjälp av bönen).” [Kanz al-Ummal, vol. 7, hadith 18973]

Bönen släcker elden

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Vid (den bestämda) tidpunkten för varje bön, hör jag en kallelse som säger: ”O barn av Adam(A)! Fortsätt med bönerna för att släcka den eld ni har tänt mot er själva (genom att begå synder). [Mostadrak al Wasael, vol 3, s. 102]

10 saker som leder till paradiset

Imam Baqir(A) sade: ”Det finns 10 saker som leder en person till Paradiset om denne har med sig dessa vid mötet med Gud: 1. Vittna om att det inte finns någon gudom vid sidan av Allah(SWT).2. Och att Mohammad(S) är Hans Profet.3. Erkänna vad som kommit ner till Profeten(S) från Allah(SWT) (dvs. Koranen).4. Upprätta regelbundna […]

”Försumma inte dina böner”

Den Heliga Profeten(S) sade: "Försumma inte dina böner, för sannerligen kommer den som försummar dem att återuppväckas tillsammans med Krösus (Qarun) och Haman så att Allah(SWT), med det största sannolikhet, kommer att placera denne i Helvetet med hycklarna." [Bihar al-Anwar, vol. 83, s.14]

Tvagning renar människan från synder

Imam Sadiq(A) sade: "Om det finns en rinnande vattenkälla i huset bland någon av er, ur vilken denne brukar tvätta sig själv i, fem gånger per dag, kommer det finnas något orent på dennes kropp? Sannerligen är likheten med bönen densamma som den rinnande källan. Den som genomför sina dagliga böner sköljer bort sina synder […]

Om Guds tillbedjare visste

Imam Ali(A) sade: ”Om Guds tillbedjare (’abd ulllah) visste vilken barmhärtighet (rahmah) som innefattar dem, skulle de aldrig resa sig upp från sitt nedfallande (sojud).”  [Qurrar al-hekam, s. 205]