En effektiv eller ineffektiv väntan av Imam Mahdi(AJ)

Vissa skulle kanske tror att Imamens(AJ) återkomst anstår endast på att världen fylls med förtryckt och orättvisa. Detta då det finns olika sägelser där det påstås att Imam Mahdi(AJ) kommer att fylla världen med rättvisa och fred efter att den har fyllts med orättvisa och förtryckt. Därmed tror dessa att orättvisans förökning i den politiska, ekonomiska, militära och juridiska världen är en faktor för Imamens(AJ) snarare återkomst. Alltså om världen fylls med orättvisa och förtryckt kommer Imamen(AJ) att återkomma, och kungöra sin talan mot orättvisan, samt befria de förtryckta.

Detta tankesätt leder inte till att motstå orättvisan i världen och bevilja fred, utan snarast till att bidra med att föröka den, och vidare acceptera orätten, för att annars medverkar man till att återkomsten dröjer ännu mer.

Givetvis går detta inte ihop med vad den heliga skriften, Koranen, bjuder oss till, vilka är inget annat än motstånd mot de orättfärdiga. Allah(SWT) har sagt: ”Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld…” [11:113]

Det ovannämnda skulle då innebära att man skulle överlåta de mest viktigaste handlingarna inom Islam, som t.ex. mana till goda gärningar och hämma från onda, eller att göra jihad (heligt krig) i Guds väg, vilka inte är några speciella gärningar som begränsar sig till en viss tid och plats.

Därav innebär inte frasen: ”Imam Mahdi(AJ) kommer att fylla världen med rättvisa och fred” att inga rättfärdiga människor, ingen rättvisa överhuvudet skulle råda på jorden eller att värdet av rättvisan och Gudbekännelse (tawhid) upphör från världen. Eller att det inte återstår någon del på jorden som dyrkar Gud och detta är i sin tur overkligt från Guds tradition (sunnah). Utan syftet med denna sägelse är inget annat än att de onda och rättfärdiga kommer föröka sin orätt över världen.

Här är det av betydelse att rätta till denna sägelse: ”Imam Mahdi(AJ) kommer att fylla världen med rättvisa och fred efter att den har fyllts med orättvisa och förtryckt” till att: ”Imam Mahdi(AJ) kommer att fylla världen med rättvisa och fred allteftersom att den har fyllts med orättvisa och förtryckt”. För att innebörden är ju inte att Imam Mahdi(AJ) väntar på att orättvisan skall blir mer än vad det är idag. Innebörden begränsar inte sig till detta utan går ut på att Imamen(AJ) vid återkomsten kommer att stå mot orätt och kämpa orättvisan tills han(AJ) fyller världen med rättvisa såsom den redan har fyllt med orättvisa.

Kortfattad är själva orättvisans mängd inte en faktor som påskyndar återkomsten, utan den mest avgörande faktorn för förkortningen av väntan är befinnandet av tillräckliga följeslagare till Imamen(AJ) som står vid hans(AJ) sida på återkomstens dag. Dessa måste finnas för att Imamen(AJ) skall vid sin återkomst kunna ta över världen och fylla den med rättvisa och fred. Utan vänner till Imamen(AJ) kan inte denna stora världsliga revolution ske och detta med tanke på följande:

1.    Imamen(AJ) kan inte leda den stora världsliga revolutionen ensam, eftersom en enda person, hur skicklig, smart, stark och andlig den än är, kommer inte kunna utgöra en sådan stor vinst som det är utlovat. Särskilt om vi lägger undan mirakel.

2.    Imamen(AJ) kommer inte att använda sig av sådana mirakel för att uppfylla denna revolution, utan den skall ske såsom de historiska revolutionerna har skett, för att folket måste vara förbereda och ta emot detta.

Detta innebär inte att Gud inte kommer att lägga sin hand i denna revolution och hjälpa med sin Barmhärtighet och Nåd. Imamens(AJ) revolution kommer givetvis inte att lyckas mot de orättfärdiga styrelserna utan den gudomliga kunskapen som Allah(SWT) skänker Imamen(AJ). De Islamiska sägelserna påminner ständigt om den gudomliga nåden som kommer att hjälpa Imam Mahdi(AJ) i sin kamp. Denna nåd innebär däremot inte att andra faktorer inte skall behöva finnas för kampens lycka. Allah(SWT) har sagt i sin heliga bok: ”Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Guds och era fiender och i andra vars existens ni är okunniga om – men som Gud känner. Och vad ni än ger [i kampen] för Guds sak skall gottgöras er fullt ut och ingen skall tillfogas orätt.” [8:60]

Därav beror alltså hans(AJ) återkomst på hur förberedda Vi är. Vår väntan kan alltså vara både en effektiv väntan genom att förbereda oss samtidigt som att den kan vara ineffektiv genom att tro på att väntan endast begränsas vid mängden orättvisa på jorden.